BY THE FIRE IN NORWEGIAN

How to say by the fire in Norwegian

S Synonyms

Results: 78, Time: 0.0556

English-norwegian dictionary

Examples of using By The Fire in a sentence and their translations

Keep warm by the fire.
Varm dere ved peisen.
He looks pretty romantic by the fire,
Ser romantisk ut ved bålet, hva?
We will make love by the fire and do a little midnight skiing.
Vi skal elske ved peisen og stå på ski ved midnatt.
That lady sparkling by the fire is my mistress, lady doutzen of amsterdam.
Damen ved bålet er min elskerinne, lady doutzen av amsterdam.
She will never be happy sitting by the fire in your loveless mansion.
Hun sitter aldri lykkelig ved peisen i ditt kjærlighetsløse palass.
Sit by the fire... and make goslings in the ash?
Sitte ved ilden... og lage streker i asken?
Will you sit by the fire?
Sett deg ved ilden.
Come in here and sit by the fire, woman.
Kom inn og sitt ved varmen, kvinne.
Go on, by the fire.
Sett deg ved peisen.
I will be bedding down by the fire if you need me.
Jeg er ved bålet hvis dere trenger meg.
Ah, i will be back by the fire.
Jeg sitter ved bålet.
Of pitch their shirts, their faces enveloped by the fire,
I kjortler av tjære, med ansiktene dekket av ild,
Well, wherever you are... I'm just going to warm myself by the fire.
Uansett hvor du er skal jeg varme meg ved ilden.
Why don't you come and sit by the fire?
Kom og sitt ved varmen.
And curl up by the fire and open a bottle of wine.
Legge oss ved peisen og åpne en flaske vin?
Of pitch their shirts, their faces enveloped by the fire,
I kjortler av tjære, med ansiktene dekket av ild,
Just a romantic evening by the fire, just the two of us.
Romantisk kveld ved bålet, bare vi to.
She just sat by the fire and didn't say anything.
Hun bare satt ved ilden.
And a rocking chair by the fire.
Og en gyngestol ved peisen.
Who is that beautiful woman by the fire?
Hvem er den vakre kvinnen ved ilden?
Their garments shall be of melted tar, and their faces enveloped by the fire.
I kjortler av tjære, med ansiktene dekket av ild,
My own rocking chair by the fire, marty.
Min egen gyngestol ved peisen.
And this here by the fire is secretary of state seward.
Og dette her ved bålet er statssekretær seward.
You would better come over here by the fire where it's warm.
Kom og varm deg ved peisen.
Their garments of liquid pitch and their faces covered by the fire.
I kjortler av tjære, med ansiktene dekket av ild,
L was sitting by the fire all night.-And?
Dere satt ved bålet hele kvelden.
And your mother sleeping by the fire.
Og din mor som sover ved ilden.
We will sit by the fire.
Kom og sett deg ved peisen.
Their garments shall be of melted tar, and their faces enveloped by the fire.
I kjortler av tjære, med ansiktene dekket av ild,
Come sit by the fire, child.
Sett deg ved bålet, barn.

Results: 78, Time: 0.0556

SYNONYMS

S Synonyms of "by the fire"


"By the fire" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More