BY THE SWORD IN NORWEGIAN

How to say by the sword in Norwegian

S Synonyms

Results: 85, Time: 0.0526

Examples of using By The Sword in a sentence and their translations

Give me death by the sword.
Gi meg døden ved sverd.
Living life by the sword.
Å leve ved sverdet.
Live by the sword, man.
Lev ved sverdet, mann.
He who lives by the sword... dies by the sword.
Han som lever ved sverdet, skal dø ved sverdet.

Those that live by the sword will die by the sword unless they learn to forgive.
De, som lever ved sverdet skal dø ved sverdet.
I will die by the sword.
Jeg vil dø ved sverdet.
He who lives by the sword dies by the sword.
Den som iever ved sverdet, dør ved sverdet.
They live and die by the sword.
De lever og dør ved sverdet.
Well, you live by the sword, you know?
Den som lever ved sverdet.

Your men shall fall by the sword.
Mennene skal falle ved sverdene.
Their priests fell by the sword, and their widows couldn't weep.
Dets prester falt for sverdet, og dets enker holdt ikke klagemål.
Their priests fell by the sword; and their widows made no lamentation.
Dets prester falt for sverdet, og dets enker holdt ikke klagemål.
I dub thee, by the sword excalibur, sir mordred.
Jeg slår deg, med sverdet excalibur, til sir mordred.
Their priests fell by the sword; and their widows made no lamentation.
Dets prester falt for sverdet, og dets enker holdt ikke klagemål.
They have to be subdued by the sword and brought to labor by the whip.
De må undertrykkes av sverdet og piskes til å arbeide.
But one king had a ruthless ambition to make himself emperor by the sword.
En konge hadde den ubarmhjertige ambisjonen å bli keiser med sverdet!
For, behold, our fathers have fallen by the sword, and our sons and our daughters and our wives are in captivity for this.
Og derfor er våre fedre falt for sverdet, og våre sønner og døtre og hustruer er i fangenskap.
For, lo, our fathers have fallen by the sword, and our sons and our daughters and our wives are in captivity for this.
Og derfor er våre fedre falt for sverdet, og våre sønner og døtre og hustruer er i fangenskap.
It is not by the sword that he will deliver his people, but by the staff of a shepherd.
Det er ikke ved sverdet han vil frelse sitt folk, men ved en gjeters stav.
For, behold, our fathers have fallen by the sword, and our sons and our daughters and our wives are in captivity for this.
Og derfor er våre fedre falt for sverdet, og våre sønner og døtre og hustruer er i fangenskap.
All the sinners of my people will die by the sword, who say,'Evil won't overtake nor meet us.'.
For mitt sverd skal de dø alle syndere blandt mitt folk, de som sier: ulykken skal ikke nå oss eller kommer over oss.
Crixus: i swear to be burned, chained, beaten, or die by the sword.
Jeg sverger på å bli brent, lenket, slått eller dø ved sverdet.
All the sinners of my people shall die by the sword, which say, the evil shall not overtake nor prevent us.
For mitt sverd skal de dø alle syndere blandt mitt folk, de som sier: ulykken skal ikke nå oss eller kommer over oss.
All the sinners of my people will die by the sword, who say,'Evil won't overtake nor meet us.'.
For mitt sverd skal de dø alle syndere blandt mitt folk, de som sier: ulykken skal ikke nå oss eller kommer over oss.
All the sinners of my people shall die by the sword, which say, the evil shall not overtake nor prevent us.
For mitt sverd skal de dø alle syndere blandt mitt folk, de som sier: ulykken skal ikke nå oss eller kommer over oss.
One day, while in battle, he was killed by the sword of li mu Bai's enemy.
En dag i et slag ble han drept av sverdet til en av li mu bais fiender.
For i will punish those who dwell in the land of egypt, as i have punished jerusalem, by the sword, by the famine, and by the pestilence;
Og jeg vil hjemsøke dem som bor i egyptens land, likesom jeg hjemsøkte jerusalem, med sverd, med hunger og med pest.
For i will punish them that dwell in the land of egypt, as i have punished jerusalem, by the sword, by the famine, and by the pestilence:.
Og jeg vil hjemsøke dem som bor i egyptens land, likesom jeg hjemsøkte jerusalem, med sverd, med hunger og med pest.
For i will punish those who dwell in the land of egypt, as i have punished jerusalem, by the sword, by the famine, and by the pestilence;
Og jeg vil hjemsøke dem som bor i egyptens land, likesom jeg hjemsøkte jerusalem, med sverd, med hunger og med pest.
will not accept them; but i will consume them by the sword, and by the famine, and by the pestilence.
og matoffer, har jeg ikke behag i dem; men ved sverd og ved hungersnød og ved pest vil jeg gjøre ende på dem.

Results: 85, Time: 0.0526

SYNONYMS

S Synonyms of "by the sword"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More