CALL IN NORWEGIAN

Translation of Call in Norwegian

Results: 17992, Time: 0.0922

Examples of using Call in a sentence and their translations

But my friends call me lorelei.
Men vennene mine kaller meg lorelei.
They call you clogzilla.
De kaller deg clogzilla.
I can not call the police, doug!
Jeg kan ikke ringe politiet, doug!
Call your lawyer if you wanna.
Ring din advokat hvis du vil.
We can call caroline, but.
Vi kan ringe caroline, men.
I call it an egg mcbourbon.
Jeg kaller det egg mcbourbon.
Just call me teddy.
Bare kall meg teddy.
I can call derek, allison.
Jeg kan ringe derek, allison.
I call him robert, after my youngest brother.
Jeg kaller ham robert, etter min yngste bror.
So call now and ask about.
ring nå og spør om.
I could call my lawyer.
Jeg kan ringe min advokat.
Leonard, call me if you are interested in coitus.
Leonard, ring meg hvis du er interessert i samleie.
We call it" bella.".
Vi kaller det bella.
First call six months before that.
Første samtale seks måneder før det.
Just call him stiles.
Bare kall ham stiles.
I could call carla.
Jeg kan ringe carla.
Does he call me or you?- you!
Roper han på deg eller meg?
Drama, call adam davies back.
Drama, ring adam davies.
I call this" lee and boyce- the before picture".
Jeg kaller dette" lee og boyce- bildet før".
You got no call to be in there, so flee.
Du fikk ingen samtale å være der, så flykte.
And call me wayne.
Og kall meg wayne.
I actually got a strange call from mike the other day.
Jeg fikk en merkelig telefon fra mike her om dagen.
Why do not you call your father?
Hvorfor roper du ikke på faren din?
I can call randy.
Jeg kan ringe randy.
We call them george and gracie.
Vi kaller dem george og gracie.
We are getting another call from agent doyle.
Vi mottar en annen samtale fra agent doyle.
Call ari and cancel the meeting.
Ring ari og avlys møtet.
Never call me colonel, colonel bufoni.
Aldri kall meg oberst, oberst bufoni.
Should i call the hijackers?
Skal jeg kontakte kaprerne?
And call pete blanchard.
Og ring pete blanchard.

Results: 17992, Time: 0.0922

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More