CAUSE IN NORWEGIAN

Translation of Cause in Norwegian

Results: 9652, Time: 0.3584

Examples of using Cause in a sentence and their translations

Just cause we were friends before.
Bare fordi vi var venner engang.
That 's cause you ai not ever fought him!
Det er fordi du aldri kjempet mot ham!
Elonva may cause dizziness.
Elonva kan forårsake svimmelhet.
They turned you to their cause and then had you suppress the memory.
De snudde deg til deres sak og da hadde du undertrykke minnet.
Entacapone may, together with levodopa, cause dizziness and symptomatic orthostatism.
Entakapon kan sammen med levodopa forårsake svimmelhet og symptomatisk ortostatisme.
I bought this cause i thought of you!
Jeg kjøpte det fordi jeg tenkte på deg!
None of the ingredients in the vaccine can cause flu.
Ingen av innholdsstoffene i vaksinen kan gi influensa.
We are brothers in the same cause.
Vi er brødre i samme sak.
You missed your chance, cause you shot him yesterday.
Du fikk aldri sjansen, fordi du skjöt ham i går.
Maraviroc may cause dizziness.
Maraviroc kan forårsake svimmelhet.
NUEDEXTA may cause dizziness.
NUEDEXTA kan forårsake svimmelhet.
The excipient lactose contains small amounts of milk proteins which may cause allergic reactions.
Hjelpestoffet laktose inneholder små mengder av melkeproteiner som kan gi allergiske reaksjoner.
I wanted to be loved cause i was great.
Jeg ville bli elsket fordi jeg var flink.
You and i both know that no cause is worth three million dollars.
Du og jeg vet begge at ingen sak er verdt tre millioner dollar.
Dexmedetomidine normally does not cause deep sedation and patients may be easily roused.
Deksmedetomidin vil vanligvis ikke føre til dyp sedasjon og pasienten kan lett vekkes.
Gilenya can also cause an irregular heartbeat, especially after the first dose.
Gilenya kan også føre til uregelmessige hjerteslag, spesielt etter den første dosen.
Elonva may cause dizziness.
Elonva kan forårsake svimmelhet.
He will cause you to die, and will then revive you.
Så vil han la dere dø, og derpå gi dere nytt liv.
Stephanie has bequeathed a fortune to our cause.
Stephanie har testamentert en formue til vår sak.
None of the ingredients in the vaccine can cause flu.
Ingen av innholdsstoffene i vaksinen kan gi influensa.
See all this maggie stuff, it 's cause your bird left you.
Alt dette med maggie, er fordi dama di gikk fra deg.
Dexmedetomidine normally does not cause deep sedation and patients may be easily roused.
Deksmedetomidin vil vanligvis ikke føre til dyp sedasjon og pasienten kan lett vekkes.
The excipient lactose contains small amounts of milk proteins which may cause allergic reactions.
Hjelpestoffet laktose inneholder små mengder av melkeproteiner som kan gi allergiske reaksjoner.
Entacapone may, together with levodopa, cause dizziness and symptomatic orthostatism.
Entakapon kan sammen med levodopa forårsake svimmelhet og symptomatisk ortostatisme.
He will cause you to die, and will then revive you.
Så vil han la dere dø, og derpå gi dere nytt liv.
Maybe cause you are getting married.
Kanskje fordi du skal gifte deg.
You worry without cause, my lovely, favorite wife.
Du bekymrer deg uten grunn, min skjønne favorittkone.
You bought into a lost cause, madison clark.
Du kjøpte deg inn i en tapt sak, madison clark.
Cause my wife had a baby.
Fordi min kone har født.
It is not your cause.
Det er ikke din sak.

Results: 9652, Time: 0.3584

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More