CHILD IN NORWEGIAN

Translation of Child in Norwegian

Results: 5151, Time: 0.0652

Examples of using Child in a sentence and their translations

But you are my child, my son.
Men du er barnet mitt, sønnen min.
My child was innocent.
Barnet mitt var uskyldig.
Child internal height padding.
Fyll for barns interne høyde.
For every child covington saved, there were three killers like b.
For hvert barns liv holdt han tre skurker i live.
And then i will kill your child,
Og deretter ungen din.
And my child.
Og barnet mitt.
If your child gets any side effects, talk to your child 's doctor or pharmacist.
Kontakt ditt barns lege eller apotek dersom barnet får bivirkninger.
Failed to read from child pipe(% s).
Feil under lesing fra" child pipe"(% s).
Return my child.
Send tilbake ungen min.
Welcome, my child.
Velkommen, barnet mitt.
And that 's thanks to child b, right?
Og det er takket være child b, ikke sant?
I loved my child and my family.
Jeg elsket mitt barn og min familie.
Abel, this child is special.
Abel, dette barnet er spesielt.
Now, why would you want to keep your child from that?
Hvorfor vil du holde ungen din fra det?
Harald, my child.
Harald, mitt barn.
I need you in my child 's life.
Jeg trenger deg i livet, i mitt barns liv.
And for your child.
Og for barnet ditt.
His wife and child died.
Kona og barna omkom i en trafikkulykke.
He wants child a, child b crying, doing this.
Han ønsker child a, child b gråter, gjør dette.
Did you give that child all your money?
Ga du ungen alle pengene dine?
The national child care association gives it high ratings.
National child care association har gitt den toppkarakter.
Bless you, my child.
Velsigne deg, mitt barn.
And his child.
Og ungen hans.
I lost my child.
Jeg mistet barnet mitt.
What kind of mother does not teach their child how to clean their ears?
Alle mødre lærer da barna sine å rense ørene?
I want to be in your child 's life.
Jeg vil være i ditt barns liv.
That 's' cause i used low velocity rounds, child.
Det er fordi jeg brukte redusert kruttladning, ungen.
Now the bird is my child.
Nå er fuglen barnet mitt.
I think every parent probably wants that for their child.
Jeg tror alle foreldre ønsker det for barna sine, og kanskje litt for oss selv også.

Results: 5151, Time: 0.0652

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More