CHILD IN NORWEGIAN

How to say "child" in Norwegian

S Synonyms

Results: 6797, Time: 0.0802

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Child" in a sentence and their translations

But you are my child, my son.
Men du er barnet mitt, sønnen min.
My child was innocent.
Barnet mitt var uskyldig.
Child internal height padding.
Fyll for barns interne høyde.
And then i will kill your child,
Og deretter ungen din.
For every child covington saved, there were three killers like b.
For hvert barns liv holdt han tre skurker i live.
And my child.
Og barnet mitt.
If your child gets any side effects, talk to your child's doctor or pharmacist.
Kontakt ditt barns lege eller apotek dersom barnet får bivirkninger.
Return my child.
Send tilbake ungen min.
I loved my child and my family.
Jeg elsket mitt barn og min familie.
Welcome, my child.
Velkommen, barnet mitt.
Harald, my child.
Harald, mitt barn.
His wife and child died.
Kona og barna omkom i en trafikkulykke.
Abel, this child is special.
Abel, dette barnet er spesielt.
Now, why would you want to keep your child from that?
Hvorfor vil du holde ungen din fra det?
Child internal height padding.
Fyll for barns interne høyde.
And for your child.
Og for barnet ditt.
I need you in my child's life.
Jeg trenger deg i livet, i mitt barns liv.
What kind of mother doesn't teach their child how to clean their ears?
Alle mødre lærer da barna sine å rense ørene.
Bless you, my child.
Velsigne deg, mitt barn.
Did you give that child all your money?
Ga du ungen alle pengene dine?
I lost my child.
Jeg mistet mitt barn.
I think every parent probably wants that for their child.
Jeg tror alle foreldre ønsker det for barna sine, og kanskje litt for oss selv også.
I want to be in your child's life.
Jeg vil være i ditt barns liv.
And his child.
Og ungen hans.
I lost my child.
Jeg mistet barnet mitt.
Will our child have to call me"Daddy on Probation"?
barna våre kalle meg"pappa på prøve"?
Thus a master's degree in child development.
Derav mastergraden i barns utvikling.
That's'cause i used low velocity rounds, child.
Det er fordi jeg brukte redusert kruttladning, ungen.
Now the bird is my child.
Nå er fuglen barnet mitt.
You are welcome, my child.
Du er velkommen, mitt barn.

Results: 6797, Time: 0.0802

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "child"


boy
girl
baby
juvenile
minors
sons
kid
infants
girlie
nursery
toddler
offspring
childhood
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Child" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More