COME ON IN NORWEGIAN

How to say come on in Norwegian

S Synonyms

Results: 6633, Time: 0.1373

Examples of using Come On in a sentence and their translations

I can't. come on, judith.
Jeg kan ikke kom igjen, judith.
Toriano, come on inside and get your present.
Toriano, kom innenfor og få gaven din.
Come on, anne, I'm talking about lexi.
Kom igjen, anne, jeg snakker om lexi.
Come on out, hank, I'm tired.
Kom ut hit, jeg er trøtt.

Come on, girls, we can't give up!
Kom igjen, jenter, vi kan ikke gi opp.
Come on, man, it's getting cold out here.
Kom an, mann, det er kaldt her.
Come on, i need answers.
Kom. jeg trenger svar.
Come on, we can do it together, Malcolm!
Kom igjen, vi kan gjøre det sammen, Malcolm!
Come on outside and settle it like a man.
Bli med ut og avgjør det som en mann.
Come on, let's get on with it!
Kom an, la oss få det overstått!
Come on upstairs to my suite.
Bli med opp til suiten min.
Come on, deb, we have been at this for a year.
Kom igjen, deb, har vi vært på dette for et år.
Come on, stu, it was beautiful.
Kom an, stu. det var vakkert.
Now you come on down and get some sleep.
Nå må du komme ned og forsøke å sove litt.
Dick, come on over and say hello to mr. and mrs. torrance.
Dick, kom bort og si hallo til mr. og mrs. torrance.
Come on over at the bar.
Bli med i baren.
Come on, uncle jack, you have been in jail before.
Kom igjen, onkel jack, du har vært i fengsel før.
Come on, let's get away from this weenie roast.
La oss komme vekk fra denne grillfesten.
Oh, come on. That's never gonna happen.
Det kommer aldri til å skje.
Mitchy, come on out and play.
Mitchy! kom ut og lek.
Come on, cor.
Kom an, cor.
Come on, sam, it's so nice.
Kom an, sam, det er så deilig.
Alicia, come on down here.
Alicia, kom ned hit.
You can come on out.
Du kan komme fram.
Come on, cecilia, you know i can't live without you.
Kom igjen, cecilia, du vet jeg ikke kan leve uten deg.
Come on. You're gonna be a very scary... i mean, great.
Du kommer til å bli en veldig skremmende... god.
Come on out here with me and i will show you.
Bli med meg ut hit, så skal jeg vise deg.
Come on, freddy.
Kom igjen, freddy.
Come on, peg, i never buy anything from you.
Kom igjen, peg, jeg kjøper aldri noe fra deg.
Come on, jesse, they want you to sing.
Kom an, jesse, de vil du skal synge.

Results: 6633, Time: 0.1373

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More