Translation of "coming" in Norwegian

Results: 7820, Time: 0.2759

kommer blir vei kom komme kommet bli ble veien blitt

Examples of Coming in a Sentence

He's not coming back, astrid.
Han kommer ikke tilbake, astrid.
She's not coming with you.
Hun blir ikke med deg.
Omar coming.
Omar kommer.
You got wade coming at you!
Wade er på vei mot deg!
But Sam's coming with you.
Men sam blir med deg.
Jack's not coming back.
Jack kommer ikke tilbake.
I'm coming in with a witnessed cardiac arrest.
Jeg er på vei med en pasient med hjertestans.
Rico's coming.
Rico kommer.
Where you coming from?
Hvor kom du fra?
Are you coming or not? i am not coming.
Blir du med eller ikke?
I coming now.
Jeg komme nå.
Where you coming from, Ray?
Hvor kom du fra, Ray?
Krystal's not coming and.
Krystal kommer ikke og.
I got people coming up behind me.
Jeg har folk på vei opp bak meg.
Doc, I'm not coming with you.
Doc, jeg blir ikke med deg.
Joy's coming with me.
Joy blir med meg.
Frank's not coming back.
Frank kommer ikke tilbake.
I saw him coming down the stairs and i waved, okay?
Jeg så ham komme ned trappen og jeg vinket, ok?
I have been kind of coming down from this for about the past month.
Jeg har kommet ned fra dette den siste måneden.
He knew we were coming.
Han visste at vi var kom.
Ben, there is a lot more money coming in.
Ben, det er mere penger på vei inn.
Why didn't you tell them those apaches weren't coming into the fort?
Hvorfor sa du ikke at apachene ikke var på vei til fortet?
Coming home without poor Lydia?
Komme hjem uten stakkars Lydia?
I'm not coming back with you.
Jeg blir ikke med deg hjem.
Am i still coming with you?
Skal jeg fortsatt bli med deg?
You said we were never coming back.
Du sa vi aldri kom tilbake.
Jack's coming.
Jack kommer.
Apparently, Fibonacci's coming up for air again.
Fibonacci har tydeligvis kommet opp til overflaten igjen.
Hi there, johnny, i was just coming over there.
Hei, johnny, jeg var akkurat på vei over.
He's been coming in here for months.
Han har kommet hit i måneder.

Results: 7820, Time: 0.2759

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Coming" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More