CREATED WOMAN IN NORWEGIAN

How to say created woman in Norwegian

Results: 30, Time: 0.039

Examples of using Created Woman in a sentence and their translations

God created woman and brigitte bardot was just out of nappies.
Gud skapte kvinnen og brigitte bardot nettopp hadde sluttet med bleier.
And god created woman.
Og gud skapte kvinnen.
Do you think god knew what he was doing when he created woman?
Tror dere gud visste hva han gjorde da han skapte kvinnen?
William moulton marston, who created wonder woman, had two wives.
William moulton marston, som skapte wonder woman, hadde to koner.

I am so excited to meet the woman who single-handedly created the bella sound.
Det er så spennende å møte dama som skapte bellas musikkstil.
For neither was man created for the woman, but woman for the man.
Mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.
For neither was man created for the woman, but woman for the man.
Mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.
This woman is a liability that you created, because, why?
Dette kvinnfolket er en trussel som du skapte, på grunn av hva?
Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.
Mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.
Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.
Mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.
How long wilt thou go about, o thou backsliding daughter? for the LORD hath created a new thing in the earth, a woman shall compass a man.
Hvor lenge vil du vanke omkring, du frafalne datter? for herren skaper noget nytt i landet: kvinnen skal stadig være om mannen./{ israel.}/{ herren.}.
How long wilt thou go about, o thou backsliding daughter? for the LORD hath created a new thing in the earth, a woman shall compass a man.
Hvor lenge vil du vanke omkring, du frafalne datter? for herren skaper noget nytt i landet: kvinnen skal stadig være om mannen./{ israel.}/{ herren.}.
How long will you go here and there, you backsliding daughter? for yahweh has created a new thing in the earth: a woman shall encompass a man.
Hvor lenge vil du vanke omkring, du frafalne datter? for herren skaper noget nytt i landet: kvinnen skal stadig være om mannen./{ israel.}/{ herren.}.
How long will you go here and there, you backsliding daughter? for yahweh has created a new thing in the earth: a woman shall encompass a man.
Hvor lenge vil du vanke omkring, du frafalne datter? for herren skaper noget nytt i landet: kvinnen skal stadig være om mannen./{ israel.}/{ herren.}.
I am part of a network created by strong women who are active.
Jeg er med i et nettverk som er skapt av sterke kvinner.
Spirits soared, women swooned and gods were created, gentlemen.
Sinnene svevde, kvinner dånte, og guder ble skapt!
And if god took one side of adam and not his rib and created woman, that means they are the same.
Hvis gud laget en kvinne av en side av adam, betyr det at vi er alle like.
We owens women have always created a stir.
Vi har alltid skapt oppstyr.
And created you in pairs( as men and women),
Vi har skapt dere parvis.
And created you in pairs( as men and women),
Vi har skapt dere parvis.
You pray in a church to a loving god, but you defend this sin against men and women created in his image?
Du ber til en kjærlig gud men forsvarer en synd som begås mot mennesker skapt i hans bilde.
WOMAN: how do you create a skateboarding superstar?
Hvordan skapes en skatesuperstjerne?
And women were able to establish new routines, create new lives.
Kvinnene kunne skape nye rutiner og et nytt liv.
Your eye in scotland will create soldiers, make our women fight.
Var du i skottland, ble soldater skapt, kvinner ville lært å fekte.
Kranjic stressed the foundation to create a home for battered women in montenegro.
Mr kranjic understreket at fondet skulle oppføre et hjem for mishandlede kvinner i montenegro.
No, i think man was made in the devil 's image and women were created out of god.
Nei, jeg tror menn ble skapt i djevelens bilde og kvinnene i guds.
From it he created its spouse, and from both of them scattered many men and women.
Fra disse to har han spredt utover menn og kvinner i hopetall.
From it he created its spouse, and from both of them scattered many men and women.
Fra disse to har han spredt utover menn og kvinner i hopetall.
From it he created your spouse and through them he populated the land with many men and women.
Fra disse to har han spredt utover menn og kvinner i hopetall.
From it he created your spouse and through them he populated the land with many men and women.
Fra disse to har han spredt utover menn og kvinner i hopetall.

Results: 30, Time: 0.039

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More