DID DRINK IN NORWEGIAN

How to say did drink in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1813

Examples of using Did Drink in a sentence and their translations

What if i did drink too much wine?
Og hva hvis jeg drakk for mye vin?
He did drink a bit.
Han drakk litt.
And the intern did drink the wine.
Men du åpnet gavekurven, og praktikanten drakk vinen?
A fountain at which do drink those brought nigh.
En kilde hvorav de drikker som er gud nær.

So you do drink?
Du drikker altså?
Of course, the irish do drink a lot.
Skjønt irer drikker mye.
You do drink beer, right?
Du drikker øl, sant?
What do drunk people do?
Hva gjør fulle folk?
It happened, as the camels had done drinking, that the man took a golden ring of half a shekel
Da så kamelene hadde drukket, tok mannen en gullring som veide en halv sekel, og to armbånd som
I did drink it! yeah!
Jeg visste drikke den!
Did you drink?
Har du drukket litt?
Did you drink this?
Har du drukket denne?
Did you drink it?
Har du drukket den?
Well, captain... you do drink a lot.
Vel, kaptein... du drakk mye.
A fountain where the devotees of allah do drink, making it flow in unstinted abundance.
En kilde som guds tjenere drikker fra, og som de lar strømme frem rikelig.
Are you sure?- yes, sir. well, who did drink?
Hvem var det som drakk dem, da?
And when ye did eat, and when ye did drink, did not ye eat for yourselves, and drink for yourselves?
Og når i eter og drikker, er det da ikke i selv som eter, og i selv som drikker?
Did you drink liquor?
Vær forsiktig med sprit. drakk du sprit?
When she had done giving him drink, she said," i will also draw for your camels, until they have done drinking.".
Og da hun hadde latt ham drikke så meget han vilde, sa hun: jeg vil også hente vann til dine kameler, til de har fått nok.
When she had done giving him drink, she said," i will also draw for your camels, until they have done drinking.".
Og da hun hadde latt ham drikke så meget han vilde, sa hun: jeg vil også hente vann til dine kameler, til de har fått nok.
And when she had done giving him drink, she said, i will draw water for thy camels also, until they have done drinking.
Og da hun hadde latt ham drikke så meget han vilde, sa hun: jeg vil også hente vann til dine kameler, til de har fått nok.
And when she had done giving him drink, she said, i will draw water for thy camels also, until they have done drinking.
Og da hun hadde latt ham drikke så meget han vilde, sa hun: jeg vil også hente vann til dine kameler, til de har fått nok.
But no drinking, and if you do drink, no driving.
Men ikke drikk, og ikke kjør om du drikker.
Hey, can i ask, what part of the intern 's job will they need to be able to do drunk?
I hvilken del av jobben er de nødt til å være fulle?
What was his son doing drinking in a place like the wren?
Hva gjorde sønnen hans i en bule som wren?
And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half
Da så kamelene hadde drukket, tok mannen en gullring som veide en halv sekel, og to armbånd som
And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half
Da så kamelene hadde drukket, tok mannen en gullring som veide en halv sekel, og to armbånd som

Results: 30, Time: 0.1813

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "did drink"


"Did drink" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More