DID NOT IN NORWEGIAN

How to say "did not" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3046, Time: 21.9916

Click norwegian translation to filter results
ikke ikke gjorde det har ikke ikke gjør det ikke gjort det hadde ikke

Examples of using "Did Not" in a sentence and their translations

John hughes did not direct my life.
John hughes regisserte ikke livet mitt.
Oscar did not kill sarah.
Oscar drepte ikke sarah.
Jack said they would suspect me if i didn't;
Jack sa de ville mistenke meg hvis jeg ikke gjorde det.
He did not force anyone to come up here.
Han har ikke tvunget noen hit.
Bobby did not take the money from landvetter.
Bobby tok ikke pengene fra landvetter.
There's no certainty that he did not.
Det er langt fra sikkert at han ikke gjorde det.
I would rather you didn't, if that's all right.
Nei, jeg foretrekker om du ikke gjør det, hvis det er i orden.
I did not change, karl.
Jeg har ikke forandret meg.
You can't tell me you didn't.
Ikke si at du ikke gjorde det.
I did not kill karl lessing.
Jeg drepte ikke karl Lessing!
I swear by god i did not.
Jeg har ikke gjort det.
Well, if you're asking... i prefer that you didn't.
Hvis du spør, så foretrekker jeg at du ikke gjør det.
Dylan didn't like the press and he said kurt didn't Like the press.
Dylan likte ikke pressen og sa kurt ikke gjorde det heller.
We did not spoil our kids.
Vi har ikke skjemt bort barna.
Omar did not have this coming.
Omar hadde ikke dette kommer.
I did not.
Jeg hadde ikke.
It was i who did not.
Det var jeg som ikke gjorde det.
We did not grant immortality to any human being before you.
Vi har ikke gitt noe menneskelig vesen før deg udødelighet.
I would rather you didn't.
Jeg vil helst at du ikke gjør det.
You did not have sex with my mother.".
Du hadde ikke sex med moren min.".
Maybe he didn't.
Kanskje han ikke gjort det.
We would prefer you didn't.
Vi foretrekker at du ikke gjør det.
I did not kill my son!
Jeg drepte ikke sønnen min!
You did not vote this parliament into office.
Dere har ikke valgt inn dette parlamentet.
Good god, i did not.
Gud vet jeg ikke gjorde det.
I didn't, but i, uh.
Jeg hadde ikke det, men jeg.
If i didn't, maybe we wouldn't be talking right now.
Hadde jeg ikke gjort det, hadde vi kanskje ikke levd nå.
Please say you didn't.
Du har ikke gjort det?
I did not kill roy Geary!
Jeg drepte ikke roy Geary!
Well what if i didn't?
Hva om jeg ikke gjør det?

Results: 3046, Time: 21.9916

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "did not"


am not
not
never
would not
not have done that
had not
never had
never done this
will not
is also not
did not do it
you would not
she would not
would never
i did not
did not have
one did not
i never did
either
you did not
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More