DID YOU IN NORWEGIAN

How to say "did you" in Norwegian

S Synonyms

Results: 860, Time: 0.2127

Click norwegian translation to filter results
har du gjorde du gjorde deg hadde du du gjort

Examples of using "Did You" in a sentence and their translations

Did you, Amir?
Har du, Amir?
What did you do now, Blinkous?
Hva har du gjort nå, Blunkous?
Why did you...?
Hvorfor gjorde du.
Did you look in my locker?
Har du sett i skapet mitt?
I did you a great wrong.
Jeg gjorde deg urett.
How did you.
Hvordan gjorde du.
What did you.
Hva gjorde du.
Did you profit from your respite?
Hadde du glede av utsettelsen?- ja, det hadde jeg.
I did you a favour.
Jeg gjorde deg en tjeneste.
Ralph, did you even touch your breakfast?
Ralph, har du rørt frokosten din?
Robert' did you really find gold in California?
Robert, har du virkelig funnet gull i California?
Did you research economic and demographic indicators to provide some context for human-alien race relations?
Har du gjort research om menneskelige og utenomjordiske raseforhold?
When did you... when were you gonna tell me?
Når hadde du tenkt å fortelle meg det?
Why did you end it?
Hvorfor gjorde du det slutt?
She probably did you a favor.
Hun gjorde deg sannsynligvis en tjeneste.
Did you? where is it? what am i talking about?
Hvor har du gjort av dem?
What did you expect, a hug?
Hva hadde du ventet deg?
I did you a favor last night.
Jeg gjorde deg en tjeneste i går.
But how did you.
Men hvordan gjorde du.
Lori, did you.
Lori, har du.
Why did you not with your husband?
Hvorfor gjorde du ikke med din mann?
Did you hide it on me?
Hadde du gjemt den på meg?
Did you change your hair?
Har du gjort noe med håret?
Did you hear anything from clay and Elena?
Har du hørt fra clay og Elena?
I did you a favor, reese.
Jeg gjorde deg en tjeneste, reese.
Did you screw something up?
Har du gjort noe feil?
I did you a favor.
Jeg gjorde deg en tjeneste.
What did you expect, a merit badge?
Hva hadde du ventet?
Why did you take Elena?
Hvorfor har du tatt Elena?
When did you.
Når gjorde du.

Results: 860, Time: 0.2127

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More