DO IT IN NORWEGIAN

How to say do it in Norwegian

S Synonyms

Results: 7252, Time: 0.0842

gjøre det (3003) gjør det (2109) gjorde det (326) gjort det (232) klare det (130)

Examples of using Do It in a sentence and their translations

You could not do it with the ax.
Du kunne ikke gjøre det med øksen.
And leo will never do it.
Og leo gjør det aldri.
I could do it, you know.
Jeg kunne gjøre det, vet du.
You do it because you think you deserve it.
Du gjør det fordi du tror at du fortjener det.

I knew you would do it, xander.
Jeg visste du ville klare det, xander.
I can not do it, helen.
Jeg kan ikke gjøre det, helen.
You can do it, rocko!
Du kan klare det, rocko!
You can not do it alone, macgyver.
Du kan ikke gjøre det alene, macgyver.
We do it.
Vi klarer det.
We do it not alone, sir.
Vi gjør det ikke alene, sir.
You can do it, scott.
Du kan klare det, scott.
You do it.
Du klarer det.
You can not do it, can you?
Du kan ikke gjøre det, kan du?
Let us do it for real.
La oss gjore det pa ordentlig.
Nico, do it now!
Nico, gjør det nå!
Sheriff, you can not do it.
Sheriff, du kan ikke gjøre det.
I do it because i love it.
Jeg gjør det fordi jeg elsker det.
Do you think i could do it in three months?
Tror du jeg kan klare det på tre måneder?
Do you know how i do it, rachel?
Vet du hvordan jeg klarer det, rachel?
Three turns should do it, i think.
Tre runder skulle holde, tror jeg.
Hey, you could do it right here outside my bar.
Dere kan gjore det her, utenfor baren min.
Let us do it from behind.
Hei, vi kan gjore det bakfra!- nei!
Plus, i will do it better than you.
Dessuten vil jeg klare det bedre enn deg.
Should do it- two months' takings.
Bør holde. to måneders utbytte.
They do it because they love you and they want to.
De gjor det fordi de er glade i dere og fordi de vil.
Hershel, do it now!
Hershel, gjør det nå!
I do not know how you lads do it, this cold.
Jeg vet ikke hvordan dere klarer det, denne kulden.
We know you can do it, walt.
Vi vet du kan gjøre det, walt.
I can do it for you now, if you want? yeah.
Jeg kan fikse det med en gang.
You know you can do it.
Du vet du kan klare det.

Results: 7252, Time: 0.0842

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More