DO NOT IN NORWEGIAN

How to say "do not" in Norwegian

S Synonyms

Results: 14379, Time: 0.1053

Click norwegian translation to filter results
ikke skal ikke ikke gjør det du må ikke må ikke lkke har ikke aldri Ikke ha ikke

Examples of using "Do Not" in a sentence and their translations

I do not understand, my queen.
Jeg forstår ikke, min dronning.
Do not crush, chew or swallow.
Skal ikke knuses, tygges eller svelges.
I do not know, lenny.
Jeg vet ikke, lenny.
I do not need the money.
Jeg trenger ikke pengene.
Do not store above 25 C.
Skal ikke oppbevares over 25 C.
And if you do not, then you have not conveyed his message.
Om du ikke gjør det, har du ikke båret frem hans budskap.
Do not use in dogs with generalised demodecosis.
Skal ikke brukes på hunder med generalisert demodekose.
Do not attempt to give this medicine to yourself without this training.
Du må ikke forsøke å gi deg selv dette legemidlet uten denne treningen.
And if you do not, then you have not conveyed his message.
Om du ikke gjør det, har du ikke båret frem hans budskap.
We do not know, sir.
Vi vet ikke, sir.
Do not crush, chew or swallow.
Skal ikke knuses, tygges eller svelges.
Do not breast- feed while you are taking zavesca.
Du må ikke amme mens du tar zavesca.
I do not know, captain whitaker.
Jeg vet ikke, kaptein whitaker.
Do not mix with water.
Må ikke blandes med vann.
Jake, do not.
Jake, ikke gjør det.
I do not expect you to understand.
Jeg forventer ikke at du forstår.
Do not increase the dose your doctor has given you.
Du må ikke øke dosen som legen har gitt deg.
Do not complete my sentences if you don't grasp the concept.
Lkke avslutt setningene mine hvis du ikke fatter konseptet.
Do not swallow or inject.
Må ikke injiseres eller svelges.
Do not store above 25 C.
Skal ikke oppbevares over 25 C.
And which ones do not.
Og hvilke som ikke gjør det.
Do not swallow or inject.
Må ikke svelges eller injiseres.
Do not touch this area again before giving the injection.
Du må ikke berøre dette området igjen før injeksjonen er gitt.
Do not send shit to my office at school.
Lkke send brev til meg på skolen.
Do not use concomitantly with corticosteroids or other nsaids.
Skal ikke brukes samtidig med kortikosteroider eller andre nsaids.
You do not have an army.
Du har ikke en hær.
I do not deal with freight.
Jeg har ikke ansvar for lasten.
But if you do not, i pity you.
Men hvis du ikke gjør det, jeg synes synd på deg.
Do not swallow whole or chew.
Må ikke svelges hele eller tygges.
Do not live in hope, my dear.
Lkke lev i håpet, min kjære.

Results: 14379, Time: 0.1053

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "do not"


am not
not
never have
never
will not
are not supposed
ever
do not have
may not
have not
should not
must never
will never
am not gonna
am not going
shall not
do not do it
must not
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More