Translation of "do that" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2860, Time: 0.1594

gjøre det gjør det klare det med det gjort det gjorde det det gjorde klart det

Examples of Do That in a Sentence

I can't do that again, nicole.
Jeg kan ikke gjøre det igjen, nicole.
Can't do that, harry.
Kan ikke gjøre det, harry.
Maybe you do that with your dad.
Kanskje du gjør det med din far.
Can you do that, Peter?
Kan du klare det, Peter?
Never do that again.
Aldri gjør det igjen!
I can't do that for everyone, lois.
Jeg kan ikke gjøre det for alle, lois.
So we do that and your parents are alive.
Vi gjør det og foreldrene dine lever.
How could you do that to the mother of your child, Ben?
Hvordan kunne du gjøre det mot moren til barnet ditt, Ben?
You need to still do that.
Du må fortsette med det.
If you can do that, the gig is yours.
Hvis du kan klare det, er jobben din.
More than that... help him do that?
Mer enn det, hjelpe ham med det?
No one can do that.
Ingen kan klare det.
Ah! maybe you could do that when you come to check on me.
Kanskje du kunne gjort det når du kommer og sjekker.
I can't do that, mr. babbitt. you know i can't.
Jeg kan ikke gjøre det, du vet at jeg ikke kan.
Those who do that shall be the losers.
De som gjør det, de er tapere.
I can do that.
Jeg kan klare det.
Angie, we can't do that.
Vi kan ikke gjøre det, angie.
She would never do that to me.
Hun ville aldri gjort det mot meg.
We can help her do that.
Vi kan hjelpe henne med det.
Now, as long as you do that, she cannot get you.
Så lenge du gjør det, kan hun ikke ta deg.
Our daughter didn't do that.
Datteren vår gjorde det ikke.
I didn't do that.
Jeg gjorde det ikke.
No, you didn't do that.
Nei. det gjorde du ikke.
How are we gonna do that?
Hvordan skal vi klare det?
If we do that, they believe they have found gold.
Hvis vi gjør det, tror de at de har funnet gull.
I can do that for you, sam.
Jeg kan gjøre det for deg, sam.
I can help you do that.
Jeg kan hjelpe deg med det.
I wouldn't do that if i were you, herman mudgett.
Jeg ville ikke gjort det om jeg var du, herman mudgett.
She did not do that for her husband.
Hun gjorde det ikke for mannen sin.
I would never do that to ed.
Jeg ville aldri gjort det mot ed.

Results: 2860, Time: 0.1594

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "do that"


right
i would
do
who can
on it
by that
that thing
shall
that actually
you doing
you will
will
i will
you make it
with whatever
manage
has been doing it
have made it
who does
that stuff
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More