DO THAT IN NORWEGIAN

How to say do that in Norwegian

S Synonyms

Results: 3933, Time: 0.07

Examples of using Do That in a sentence and their translations

I can do that next month.
Jeg kan gjøre det neste måned.
Before you do that.
Før du gjør det.
You can not do that, jack.
Du kan ikke gjøre det, jack.
How 're you gonna do that when he 's down here?
Hvordan skal du klare det når han er her nede?

We can not do that without your help.
Vi kan ikke gjøre det uten din hjelp.
And if you do that you are smart.
Og hvis du gjør det, er du smart.
Sir, before you do that, we should talk through the consequences.
Sir, før du gjør det, bør vi snakke om konsekvensene.
Can you do that, peter?
Kan du klare det, peter?
Daya, you can not do that.
Daya, du kan ikke gjøre det.
You need to still do that.
Du må fortsette med det.
They do that, you know.
De gjør det, vet du.
More than that... help him do that?
Mer enn det, hjelpe ham med det?
Now you know i can not do that.
Nå, du vet at jeg ikke kan gjøre det.
I could do that.
Jeg kan klare det der.
Could you do that?
Kan du greie det?
We can help her do that.
Vi kan hjelpe henne med det.
You know i can not do that, callan.
Du vet jeg ikke kan gjøre det, callan.
So how are you gonna do that if you fire us?
Hvordan skal du greie det uten oss?
If you can do that, the gig is yours.
Hvis du kan klare det, er jobben din.
I do that now.
Jeg gjør det nå.
Can you do that for me?
Kan du ordne det for meg?
You do that now.
Du gjør det nå.
Barbara you could do that.
Barbara du kan gjøre det.
Can you do that?
Kan du greie det?
Man, i would not do that if i were you.
Jeg ville ikke gjort det hvis jeg var deg.
I can help you do that.
Jeg kan hjelpe deg med det.
I can do that.
Jeg kan ordne det.
But i am gonna do that in three.
Men jeg skal klare det på tre.
Well, how do we do that?
Vel, hvordan skal vi greie det?
So how can i help you do that?
Hvordan kan jeg hjelpe deg med det?

Results: 3933, Time: 0.07

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More