DO THIS IN NORWEGIAN

Translation of Do this in Norwegian

S Synonyms

Results: 3953, Time: 0.0495

gjøre dette (1720) gjør dette (753) klare dette (58) gjort dette (87) gjorde dette (40) klart dette (4)

Examples of using Do this in a sentence and their translations

I can not do this without you.
Jeg kan ikke gjøre dette uten deg.
Sherlock, we can not do this.
Vi kan ikke gjøre dette, sherlock.

Gjør dette

I do this, he gets the money.
Jeg gjør dette, han får pengene.
I do this with a heavy heart, john.
Jeg gjør dette med tungt hjerte, john.

Klare dette

We can do this.
Vi kan klare dette.
He can do this.
Han kan klare dette.
Other sentence examples
I can not do this now.
Jeg kan ikke gjøre dette nå.
I can not do this, jace.
Jeg kan ikke gjøre dette, jace.
You think i do this for money?
Du tror jeg gjør dette for pengene?
Would i do this again?
Ville jeg gjort dette igjen?
I can not do this, anna holtz.
Jeg kan ikke gjøre dette, anna holtz.
Why did you do this with us?
Hvorfor du gjorde dette med oss?
I could do this all day.
Jeg kunne gjort dette hele dagen.
And if anybody can do this, it 's you.
Hvis noen kan klare dette, så er det deg.
I can not do this, bro.
Jeg kan ikke gjør dette, bror.
You can do this, because i know you can.
Du kan klare dette, det vet jeg.
We could do this every day.
Vi kunne gjort dette hver dag.
I can not do this without you.
Jeg kan ikke gjøre dette uten deg.
Your friend do this for me?
Vennen din gjorde dette for meg?
How could you do this alone?
Har du klart dette alene?
Do not do this to me, percy jones.
Ikke gjør dette mot meg, percy jones.
I could not do this without you.
Jeg hadde ikke klart dette uten deg.
I could do this all day.
Jeg kunne gjort dette hele dagen.
We can do this, wade.
Vi kan klare dette, wade.
I can not do this, vince.
Jeg kan ikke gjøre dette, vince.
I do this.
Jeg gjorde dette.
You do this for us.
Du gjør dette for oss.
Eddie? i hope you did not do this all on our account, clark.
Håper du ikke gjorde dette bare for vår skyld.
Cherevin could not do this alone.
Cherevin hadde ikke klart dette alene.
I could do this all day.
Jeg kunne gjort dette dagen lang.

Results: 3953, Time: 0.0495

Word by word translation


S Synonyms of "do this"


make this
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More