DO THIS IN NORWEGIAN

How to say "do this" in Norwegian

Results: 2545, Time: 1.0093

gjøre dette gjør dette klare dette gjør det gjort dette gjorde dette klart dette

Examples of Do This in a Sentence

I can't do this anymore, kid.
Jeg kan ikke gjøre dette lenger.
We will just do this one without him.
Vi gjør dette uten ham.
Look, i can't do this right now.
Jeg kan ikke gjøre dette nå.
You can't do this to nicole.
Ikke gjør dette mot nicole.
We can do this, bob. all right?
Vi kan klare dette, bob.
Shane, just let us do this and then we can talk.
Shane, bare la oss gjøre dette og så kan vi snakke.
Eponine, do this for me.
Eponine, gjør dette for meg.
Do this. judd. come on!
Gjør det, judd, kom igjen!
Yeah, i can't do this right now.
Jeg kan ikke gjøre dette nå.
And if anybody can do this, it's you.
Hvis noen kan klare dette, så er det deg.
Maybe we can't do this without him.
Kanskje vi ikke kan gjøre dette uten ham.
Diane, please just do this for me.
Diane, bare gjør dette for meg.
Do this for me, i beseech you.
Gjør det for meg, jeg bønnfaller dere.
We can do this, ray.
Vi kan klare dette.
You ever do this before... stand guard?
Har du gjort dette før... stått vakt?
We could just do this another time, i think.
Vi kunne bare gjort dette en annen gang.
Are you seriously suggesting that i would do this to myself?
Tror du jeg gjorde dette på meg selv?- jeg vet ikke!
Tell me about it. think i do this every saturday night?
Tror du jeg gjør dette hver lørdag?
How are we gonna do this on our own?
Hvordan skal vi klare dette alene?
Barry can't do this alone anymore.
Barry kan ikke gjøre dette alene lengre.
Do this now.
Gjør det nå.
All right, i can do this.
Jeg kan klare dette.
How could you do this alone?
Har du klart dette alene?
We could do this every day.
Vi kunne gjort dette hver dag.
Why did you do this with us?
Hvorfor du gjorde dette med oss.
Okay, sara, let's not do this here, okay?
Ikke gjør dette her, sara.
Look, do this for me and i will do something for you.
Gjør det for min skyld, jeg vil gjengjelde tjenesten.
Let's not do this more complicated than necessary.
La oss ikke gjøre dette mer komplisert enn nødvendig.
Your friend do this for me?
Vennen din gjorde dette for meg.
We can do this together.
Vi kan klare dette sammen.

Results: 2545, Time: 1.0093

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More