DO YOU IN NORWEGIAN

How to say "do you" in Norwegian

S Synonyms

Results: 851, Time: 0.2024

Click norwegian translation to filter results
gjør du har du du det du ha det deg gjør deg

Examples of using "Do You" in a sentence and their translations

You never pray, do you, Davy?
Du ber aldri, gjør du vel, Davy?
So what do you.
Så hva gjør du.
Do you mind if sonny and i take the truck?
Har du noe i mot at sonny og jeg tar bilen?
What do you.
Hva gjør du.
Do you think this is too much?
Tror du det her er for mye?
Where do you think you're going with my horse?
Hvor har du tenkt deg med hesten min?
Where do you think you're going?
Hvor har du tenkt deg? ut.
Why do you nothing to do with it?
Hvorfor gjør du ikke noe med det?
Yeah, daddy, it will do you good.
Det vil du ha godt av.
Cobb, do you hear that?
Hører du det, Cobb?
Why do you care?
Hva bryr det deg? Ja!
Where do you think you're going, mr. Domzalski?
Hvor har du tenkt deg, herr Domzalski?
Groves? do you think that's wise?
Tror du det er så lurt?
Why do you...- Stop!
Hvorfor gjør du dette?
Do you want more? do you want.
Vil du ha mer?
Rainbow: no... I'm gonna do you a favor, son.
Jeg gjør deg en tjeneste og gir ham ris.
Alice, do you want anything?
Vil du ha noe, Alice?
Do you think more planes will come?
Tror du det vil komme flere fly?
Why do you care what i think anyway?
Hva raker det deg hva jeg tror?
Where do you think you're going, mr Nordquist?
Hvor har du tenkt deg, mr Nordquist?
How do you...?
Hvordan gjør du-?
Do you, mr. Briggs?
Gjør du, mr. Briggs?
Do you.
Gjør deg.
Why do you care?
Bryr det deg?
Do you wanna eat something?
Vil du ha noen å spise?
Sheldon, do you hear that?
Hører du det, Sheldon?
Do you forget who i am?
Har du glemt hvem jeg er?
Why do you care?
Hva bryr det deg?
And just how do you plan on doing that?
Og hvordan har du tenkt å gjøre det?
You just don't get it, do you, Jean-Luc?
Du fatter det ikke, gjør du vel, Jean-Luc?

Results: 851, Time: 0.2024

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More