DO YOU WANT IN NORWEGIAN

Translation of Do You Want in Norwegian

Results: 5910, Time: 0.3461

Do you want
du lyst (66) du ha (25) ville du (23) vii du (19) vil du (2193) skal (175) vil dere (132) ønsker du (92) skal du (51) vil de (12) har du (7) du ville (6) du har (5) skulle du (3) hadde du (3)

Examples of using Do You Want in a sentence and their translations

Do you want to come to court tomorrow and tell the jury that?
Har du lyst til å si det til juryen?
I feel like a malted. Do you want a malted?
Har du lyst pĺ en milkshake?

Vil du

What do you want Brody?
Hva vil du, Brody?
What do you want, Robyn?
Hva vil du, Robyn?

Skal

( will , shall , should )
Do you want to meet and talk about this? Okay?
Skal vi møtes og snakke om det?
What do you want me to say, that I am self-destructive?
Hva skal jeg si? At jeg er selvødeleggende?

Vil dere

Do you want me arrested by the Gestapo?
Vil dere at Gestapo skal arrestere meg?- Jawohl?
What do you want with my husband?
Hva vil dere med mannen min?

Ønsker du

What do you want, Ali?
Hva ønsker du deg?
What do you want most?
Hva ønsker du deg mest?

Skal du

What do you want to drink, McClan?
Hva skal du drikke, McClan?
What do you want there, Mister?
Hva skal du der, mister?
Other sentence examples
What do you want, Jim?
Hva vil du, Jim?
How do you want me to handle this?
Hvordan skal jeg håndtere dette?
What do you want, Evelyn?
Hva vil du, Evelyn?
How do you want me to pay for this?
Hvordan skal jeg betale for dette?
What do you want with Escorpion?
Hva vil dere med Escorpion?
What do you want, Liz?
Hva vil du, Liz?
Why do you want me?
Hvorfor ønsker du meg?
What do you want me to do, Red?
Hva skal jeg gjøre, Red?
How many times do you want me to tell you the same story?
Hvor mange ganger vil dere at jeg skal fortelle samme historie?
What do you want, MacGyver?
Hva vil du, MacGyver?
What do you want me to do?
Hva vil dere at jeg skal gjøre?
Do you want a Chiken-pot pie?
Har du lyst på kylling?
Do you want the headlines?
Skal du ha overskriftene?
What do you want, non-rocker?
Hva vil du, ikke-rocker?
What do you want him to take with him?
Hva skal han ta med seg i graven?
What do you want of us, General?
Hva ønsker du av oss, general?
Do you want to go out with me again?
Har du lyst til å gå ut sammen med meg en kveld?
Oh, what do you want for Christmas?
Hva ønsker du deg til jul?

Results: 5910, Time: 0.3461

Word by word translation


you
- dere –Dere – Dere
want
- vil ønsker skal ha vil du
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More