DON'T BELIEVE IN IN NORWEGIAN

Translation of Don't believe in in Norwegian

S Synonyms

Results: 336, Time: 0.1441

tror ikke på (231) ingen tro på (5) ikke tro på (5)

Examples of using Don't believe in in a sentence and their translations

So, no, i do not believe in the devil.
Så nei, jeg tror ikke på djevelen.
I do not believe in the gods' existence.
Jeg tror ikke på gudenes eksistens.
I do not believe in them.
Jeg har ingen tro på dem.
And i do not believe in ghosts.
Og jeg tror ikke på spøkelser.
I do not believe in insurance.
Jeg har ingen tro på forsikring.
The dothraki do not believe in money.
De har ikke tro på penger.
Our children do not believe in santa claus, not anymore.
Barna våre tror ikke på julenissen, ikke nå lenger.
We are italian, we do not believe in divorce.
Vi italienere har ingen tro på skilsmisse.
I do not believe in long-distance relationships.
Jeg har ikke tro på avstandsforhold.
I do not believe in your spirits.
Jeg tror ikke på disse åndene dine.
We do not believe in what you are doin' here, sarah.
Vi har ingen tro på det dere gjør her, sarah.
You do not believe in me.
Du har ikke tro på meg.
You are selling this stuff, but you do not believe in your own product.
Du selger dette, men tror ikke på ditt eget produkt.
Listen, paul, you do not believe in me.
Du har ikke tro på meg.
Cause they do not believe in you.
De har ikke tro på deg.
I do not believe in the devil.
Jeg tror ikke på djevelen.
I do not believe in witches or devils.
Jeg tror ikke på hekser eller djevler.
I do not believe in fighting.
Jeg tror ikke på slåssing.
I do not believe in luck, brown.
Jeg tror ikke på flaks, brown.
You do not believe in this.
Du tror ikke på dette.
My people do not believe in violence.
Mitt folk tror ikke på vold.
I do not believe in god. heaven. hell.
Jeg tror ikke på gud, himmel eller helvete.
You do not believe in curses?
Du tror ikke på forbannelser?
You do not believe in this process, do you?
Du tror ikke på denne prosessen, hva?
I do not believe in the invisible man.
Jeg tror ikke på den usynlige mannen.
Charles, i do not believe in dogs being treated like prisoners.
Charles, jeg tror ikke på å behandle hunder som fanger.
You are not real and i do not believe in ghosts.
Du er ikke ekte, og jeg tror ikke på spøkelser.
She 's a catholic, and they do not believe in divorce.
Hun er katolikk, og de tror ikke på skilsmisse.
It 's because i honestly do not believe in this approach.
Det er fordi jeg virkelig ikke tror på denne tilnærmingen.
Maybe you do not believe in the supernatural.
Kanskje du ikke tror på det overnaturlige.

Results: 336, Time: 0.1441

Word by word translation


don't
- ikke
believe
- tror mener fatte tro troende
in
- i inn hos om med ved til inne l under for innen

S Synonyms of "don't believe in"


don't think

"Don't believe in" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More