DON'T TELL ME IN NORWEGIAN

Translation of Don't tell me in Norwegian

Results: 1362, Time: 0.1623

ikke si lkke si ikke fortell meg ikke be meg ikke forteller lkke fortell meg lkke be meg ikke snakk ikke forteii meg ikke sier ikke forteller meg ikke fortell ikke fortelle meg forteller ikke meg sier ikke

Examples of using Don't tell me in a sentence and their translations

Don't tell me that you're helping Ka Suo cultivate the ice nucleus?
Ikke fortell meg at du hjelper Ka Suo med å kultivere iskjernen?
Don't tell me to calm down or call me ma'am!
Ikke be meg roe meg ned, og ikke kall meg frue!
Don't tell me only the blood of the Ice Clan can cultivate the ice nucleus.
Ikke fortell meg at bare Isklanens blod kan kultivere iskjernene.
Calm down. don't tell me.
Ikke be meg roe meg ned.
Destiny? Just…- don't tell me what I can't do.
Skjebne? Bare… ikke fortell meg hva jeg ikke kan gjøre.
But if you don't tell me what I need to know!
Men om du ikke forteller detjeg vil vite, =_dørdu!
Calm down. Don't tell me to calm down!
Rolig. Ikke be meg være rolig!
If you don't tell me what I need to know… you're gonna die!
Men om du ikke forteller detjeg vil vite, =_dørdu!
Don't tell me you just export stone from that backward country.
Ikke fortell meg du bare eksporterer stein fra det u-landet.
Don't tell me you joined the revolution.
Lkke si at du også var med.
Don't tell me you cleaned up anyone's gore, Cy.
Lkke si du har vasket bort noens gørr, Cy.
Even if you don't tell me everything, we will soon have the facts.
Selv om du ikke forteller alt, har vi snart fakta.
Don't tell me you don't know who I am?
Ikke fortell meg at du ikke vet hvem jeg er?
So don't tell me to hurry.
ikke be meg forte meg.
And don't tell me it's because of some stinking batteries.
Lkke fortell meg at det er pga. batterier.
Don't tell me who I am.
Lkke fortell meg hvem jeg er.
Don't tell me that kind of… That's fairy tales.
Ikke fortell meg slike… Det er eventyr.
But if you don't tell me what I need to know.
Men om du ikke forteller detjeg vil vite.
Calm down. don't tell me to calm down!
Ro deg ned. Ikke be meg roe meg!
Don't tell me to slow down!
Lkke be meg ta det med ro!
Don't tell me you're going back to Sand Rock?
Lkke si dere skal tilbake til Sand Rock?
Yeah, well, if you don't tell me where Freebo is.
Vel, om du ikke forteller hvor Freebo er.
Don't tell me how to feel.
Lkke fortell meg hva jeg skal føle.
Like that.- Don't tell me she drank it?
Lkke si at hun drakk det?
Don't tell me to knock it off.
Lkke be meg om å kutte ut.
Don't tell me, you're here to make a difference.
Ikke fortell meg at du er her for å gjøre en forskjell.
Don't tell me about my state,
Ikke snakk om tilstanden min.
Don't tell me to settle down, goddam it!
Ikke be meg ta det med ro, for faen!
Don't tell me you let him go.
Ikke forteII meg at du Iot ham gå.
So please-- Don't tell me to stay out of this.
Så vennligst… Ikke be meg holde meg utenfor.

Results: 1362, Time: 0.1623

Word by word translation


don't
- ikke gjør ikke lkke vel don't
tell
- fortelle si be hils informer
me
- meg mig me å skyld

S Synonyms of Don't tell me


not say
are not telling
not talk
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More