DON'T WORRY ABOUT IN NORWEGIAN

Translation of Don't Worry About in Norwegian

S Synonyms

Results: 236, Time: 0.0354

ikke tenk på (81) ikke bry deg om (31) ikke bekymre deg for (30) ikke vær urolig for (3) ikke engst deg for (2) lkke tenk på (3) ikke tenkt på (3)

Examples of using Don't Worry About in a sentence and their translations

No, please, do not worry about it.
Nei, ikke tenk på det.
And do not worry about that vase.
Og ikke bry deg om vasen.
No, do not worry about that.
Nei, ikke tenk på det.
And do not worry about us.
Og ikke bekymre deg for oss.

And do not worry about the servant problem.
Og ikke tenk på tjenerproblemet.
Just do not worry about it.
Ikke bry deg om det.
So do not worry about me.
ikke vær urolig for meg.
No, but do not worry about it.
Nei, men ikke tenk på det.
But do not worry about them, they are both disabled.
Men ikke bekymre deg for dem, de er begge deaktivert.
But do not worry about that.
Men det skal du ikke bry deg om.
Hey... do not worry about me.
Ikke vær urolig for meg.
Hey, do not worry about her.
Ikke engst deg for henne.
Oh, honey, do not worry about edie.
Skatt, ikke tenk på edie.
Yeah, do not worry about me.
Ja, ikke bekymre deg for meg.
But do not worry about us.
Men ikke bry deg om det.
Jimmy, do not worry about nucky.
Jimmy.- ikke tenk på nucky.
Oh, hey, do not worry about me.
Ikke engst deg for meg.
Dad, do not worry about me.
Ikke vær urolig for meg.
Oh, do not worry about it.
Lkke tenk på det.
I got this, do not worry about it.
Jeg fikk dette, ikke bry deg om det.
But do not worry about me.
Men ikke bekymre deg for meg.
Oh, do not worry about it.
Ikke bekymre deg for det.
Yeah, well, do not worry about it.
Ja, vel, ikke tenkt på det.
Look, do not worry about it.
Lkke tenk på det.
Yeah, do not worry about it, you are a real casanova.
Ja, ikke bry deg om det, du er en ekte casanova.
And do not worry about camp.
Og ikke tenk på leiren.
Data, do not worry about it.
Data, ikke bekymre deg for det.
But do not worry about him.
Men han skal du ikke bry deg om.
But do not worry about the police.
Men ikke tenk på politiet.
Listen' do not worry about my dad.
Lkke tenk på faren min.

Results: 236, Time: 0.0354

Word by word translation


don't
- ikke
worry
- vær redd bekymre deg bry deg vær urolig bekymring
about
- om med omtrent gjelder snart
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More