DURING IN NORWEGIAN

Translation of During in Norwegian

Results: 12066, Time: 0.1318

under ved i løpet av

Examples of using During in a sentence and their translations

You should not breast-feed during treatment with rivastigmine HEXAL.
Du bør ikke amme under behandling med rivastigmin HEXAL.
Angioedema has occurred during treatment with enviage.
Angioødem har forekommet ved behandling med enviage.
During treatment with ticagrelor, dizziness and confusion have been reported.
Under behandling med tikagrelor har svimmelhet og forvirring vært rapportert.
Emselex is not recommended during pregnancy.
Emselex er ikke anbefalt under graviditet.
During or after serious illness.
I løpet av eller etter alvorlig sykdom.
Breast-feeding is not recommended during treatment with arixtra.
Amming er ikke anbefalt ved behandling med arixtra.
Angioedema has occurred during treatment with enviage.
Angioødem har forekommet ved behandling med enviage.
Filgrastim is not recommended during pregnancy.
Filgrastim anbefales ikke under graviditet.
She must have slipped in behind us during the night.
Hun må ha sneket seg inn bak oss i løpet av natten.
Breast-feeding is not recommended during treatment with arixtra.
Amming er ikke anbefalt ved behandling med arixtra.
Fycompa is not recommended during pregnancy.
Fycompa er ikke anbefalt under graviditet.
During or after serious illness.
I løpet av eller etter alvorlig sykdom.
An increased formation of auto-antibodies may occur during treatment with interferon beta.
En økt dannelse av autoantistoffer kan oppstå ved behandling med interferon beta.
So you could eat something during the day.
Så du kan spise noe i løpet av dagen.
During treatment with ticagrelor, dizziness and confusion have been reported.
Under behandling med tikagrelor har svimmelhet og forvirring vært rapportert.
Cases of hyperglycaemia have been observed during concomitant treatment with ketoconazole.
Det er observert tilfeller av hyperglykemi ved samtidig behandling med ketokonazol.
Emselex is not recommended during pregnancy.
Emselex er ikke anbefalt under graviditet.
Filgrastim is not recommended during pregnancy.
Filgrastim anbefales ikke under graviditet.
An increased formation of auto-antibodies may occur during treatment with interferon beta.
En økt dannelse av autoantistoffer kan oppstå ved behandling med interferon beta.
Possia is not recommended during pregnancy.
Possia er ikke anbefalt under graviditet.
Cases of hyperglycaemia have been observed during concomitant treatment with ketoconazole.
Det er observert tilfeller av hyperglykemi ved samtidig behandling med ketokonazol.
Fycompa is not recommended during pregnancy.
Fycompa er ikke anbefalt under graviditet.
Some patients may experience fainting or problems with vision during INCIVO treatment.
Enkelte pasienter kan oppleve besvimelse eller problemer med synet ved behandling med INCIVO.
Revolade is not recommended during pregnancy.
Revolade er ikke anbefalt under graviditet.
Some patients may experience fainting or problems with vision during INCIVO treatment.
Enkelte pasienter kan oppleve besvimelse eller problemer med synet ved behandling med INCIVO.
Selincro is not recommended during pregnancy.
Selincro er ikke anbefalt under graviditet.
You should be cautious while drinking alcohol during treatment with MIRAPEXIN.
Du bør være forsiktig med å drikke alkohol ved behandling med MIRAPEXIN.
Somatropin biopartners is not recommended during pregnancy.
Somatropin biopartners er ikke anbefalt under graviditet.
You should be cautious while drinking alcohol during treatment with oprymea.
Du bør være forsiktig med å drikke alkohol ved behandling med oprymea.
Tafinlar is not recommended during pregnancy.
Tafinlar er ikke anbefalt under graviditet.

Results: 12066, Time: 0.1318

S Synonyms of "during"


at
by
with
less than
in case of
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More