EACH IN NORWEGIAN

Translation of Each in Norwegian

S Synonyms

Results: 12219, Time: 0.0206

Examples of using Each in a sentence and their translations

Each film-coated tablet contains 100 mg lacosamide.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mg lakosamid.
Each film-coated tablet contains 150 mg cobicistat.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg kobicistat.
Other sentence examples
Powder vial: each vial contains 40 mg parecoxib as 42.
Pulver hetteglass: hvert hetteglass inneholder 40 mg parekoksib( som 42,36 mg parekoksibnatrium).
Each tablet contains 100 mg avanafil.
Hver tablett inneholder 100 mg avanafil.
Powder vial: each vial contains 40 mg parecoxib as 42.
Pulver hetteglass: hvert hetteglass inneholder 40 mg parekoksib( som 42,36 mg parekoksibnatrium).
Each tablet contains 100 mg etravirine.
Hver tablett inneholder 100 mg etravirin.
Yondelis 0.25 mg: each vial of powder contains 0.25 mg of trabectedin.
Yondelis 0,25 mg: hvert hetteglass med pulver inneholder 0,25 mg trabektedin.
Each tablet contains 100 mg vandetanib.
Hver tablett inneholder 100 mg vandetanib.
Yondelis 0.25 mg: each vial of powder contains 0.25 mg of trabectedin.
Yondelis 0,25 mg: hvert hetteglass med pulver inneholder 0,25 mg trabektedin.
Paul, can i read each chapter when you are finished?
Paul, kan jeg lese hvert kapittel når du er ferdig?
Each tablet contains 150 mg irbesartan.
Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan.
Each tablet contains 168.64 mg sorbitol( E420).
Hver tablett inneholder 168,64 mg sorbitol( E420).
That 's one day for each year i have worked here.
Det er én dag for hvert år jeg har jobbet her.
Fluenz tetra will be given as a spray in each nostril.
Fluenz tetra vil bli gitt som spray i hvert nesebor.
Each tablet contains 20 mg telmisartan.
Hver tablett inneholder 20 mg telmisartan.
Additionally for each vial the packs contain:.
I tillegg inneholder pakningen( for hvert hetteglass):.
Each tablet contains: irbesartan 150 mg.
Hver tablett inneholder: irbesartan 150 mg.
Packs contain 1 or 5 vials, each with 5 ml of solution.
Pakkene inneholder 1 eller 5 hetteglass, hvert med 5 ml løsning.
Each film-coated tablet contains 100 mg lacosamide.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 100 mg lakosamid.
Each film-coated tablet contains 150 mg cobicistat.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg kobicistat.
Fluenz tetra will be given as a spray in each nostril.
Fluenz tetra vil bli gitt som spray i hvert nesebor.
Packs contain 1 or 5 vials, each with 5 ml of solution.
Pakkene inneholder 1 eller 5 hetteglass, hvert med 5 ml løsning.
Each tablet contains 100 mg avanafil.
Hver tablett inneholder 100 mg avanafil.
So, you wrote prayers for each area of your life?
Så, du skrev bønner for hvert område av livet ditt?
Each tablet contains 100 mg etravirine.
Hver tablett inneholder 100 mg etravirin.
Each tablet contains 150 mg irbesartan.
Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan.
Each tablet contains 168.64 mg sorbitol( E420).
Hver tablett inneholder 168,64 mg sorbitol( E420).
Each tablet contains 20 mg telmisartan.
Hver tablett inneholder 20 mg telmisartan.
Each tablet contains 375 mg, 500 mg, or 750 mg ranolazine.
Hver tablett inneholder 375 mg, 500 mg eller 750 mg ranolazin.
Each tablet contains: irbesartan 150 mg.
Hver tablett inneholder: irbesartan 150 mg.

Results: 12219, Time: 0.0206

S Synonyms of "each"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More