EASY IN NORWEGIAN

How to say "easy" in Norwegian

Results: 2971, Time: 0.3265


Examples of Easy in a Sentence

It's not so easy with your mother.
Det er ikke så lett med din mor.
But this wasn't easy on me either.
Men dette var ikke lett på meg heller.
This isn't easy for me.
Dette er ikke enkelt for meg.
It has never been easy for me having alexander on board.
Det har aldri vært enkelt for meg å ha alexander ombord.
I know it is not easy, but oleg trust really hard on you.
Jeg vet det ikke er lett, men oleg stoler på deg.
Take it easy, billy.
Ta det rolig, billy.
Take it easy, hank.
Ta det rolig, hank.
Grunvald, take it easy.
Grunvald, ta det med ro.
That can't be easy for a mother or a son.
Det er ikke enkelt for en mor eller sønn.
It's just, things can't be easy for you right now.
Det kan ikke være lett for deg akkurat nå.
It's not easy.
Det er ikke enkelt.
Lula mae could just take it easy.
Lula mae kunne ta det med ro.
Take it easy, son.
Ta det forsiktig, sønn.
My work isn't always this easy.
Jobben min er ikke alltid lett.
Take it easy, burt.
Ta det rolig, burt.
Lydia, take it easy.
Lydia, ta det med ro.
Take it easy, charlie.
Ta det rolig, charlie.
Hasn't been easy.
Har ikke vært lett.
Two easy catches and you dropped them both.
To lette mottak og du mister begge.
I'm a patriot, and i know it can't be easy.
Jeg er en patriot, og jeg vet at det ikke er enkelt.
Move easy. They're kinda jumpy.
Vaer forsiktig, de er litt nervose.
That's not so easy, sabrina.
Det er ikke så lett, sabrina.
Yes, but it isn't so easy.
Ja, men det er ikke så enkelt.
Take it easy, mick.
Ta det rolig, mick.
Easy... and pull!
Forsiktig... og dra!
Pretty easy money right there if you're motivated.
Ganske lettjente penger-hvis du er motivert.
And we will make it easy for thee(to follow) the simple(Path).
Vi skal lette det for deg hen til lettelsen.
Alright, now take it easy, vestfold.
Ok, ta det med ro nå vestfold.
Take it easy with that.
Forsiktig med den der.
Take it easy, ty.
Ta det rolig, ty.

Results: 2971, Time: 0.3265

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


easy

"Easy" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More