EASY IN NORWEGIAN

Translation of Easy in Norwegian

S Synonyms

Results: 4604, Time: 0.0996

Examples of using Easy in a sentence and their translations

Rolig

( easy , calm , quiet )
Take it easy, bill.
Ta det rolig, bill.
Take it easy, jeff, will you?
Ta det rolig, jeff, vil du det?

Ro

( calm , easy , quiet )
Kurt, take it easy.
Ta det med ro, kurt.
Take it easy. we are electricians.
Ta det med ro, vi er elektrikere.
Take it easy, son.
Ta det forsiktig, sønn.
Take it easy, professor mikkelsen.
Ta det forsiktig, lektor mikkelsen.

Lett

( easy , easily , mild )
It was not easy for cowboy.
Det var ikke lett for cowboy.
It was easy, sir.
Det var lett, sir.
It was not easy, but i did not have a choice.
Det var ikke enkelt, men jeg hadde ikke noe valg.
Misanthropy was so easy, watson.
Misantropi var så enkelt, watson.
Other sentence examples
It 's easy if you have the key.
Det er lett om du har nøkkelen.
It is not easy, clarissa.
Det er ikke enkelt, clarissa.
It has not been easy for you, living without time.
Det har ikke vært lett for deg, leve uten tid.
It 's easy, michael.
Det er lett, michael.
We are not making this easy for captain chandler.
Vi gjør ikke dette enkelt for kaptein chandler.
Representative, easy, fraga is our problem.
Representant, rolig, fraga er vårt problem.
Has not been easy.
Har ikke vært lett.
I would take it easy if i were you.
Jeg ville tatt det med ro, hvis jeg var deg.
It 's easy for men.
Det er enkelt for menn.
Hard rock? easy listening? maybe classical music, like sinatra?
Rock, easy listening eller kanskje klassisk musikk."?
Take it easy, i am a new man.
Ta det rolig, jeg er en helt ny mann.
Jack, take it easy.
Ta det med ro, jack.
I know this is not going to be easy, but we are family.
Jeg vet at dette ikke blir enkelt, men vi er familie.
Two easy catches and you dropped them both.
To lette mottak og du mister begge.
Take it easy, we are coming out of the house!
Ta det rolig, vi kommer ut av huset!
Breathe easy now!
Pust forsiktig nå!
I am telling you, easy, that 's a munitions train.
Jeg sier dere, easy, det er en ammunisjon tog.
I know it 's not easy.
Jeg vet det ikke er lett.
Take it easy, agent keen.
Ta det rolig, agent keen.
Grunvald, take it easy.
Grunvald, ta det med ro.

Results: 4604, Time: 0.0996

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More