EAT IN NORWEGIAN

How to say eat in Norwegian

S Synonyms

Results: 7456, Time: 0.1222

Examples of using Eat in a sentence and their translations

And eat.
Og spise.
Eat it or starve, labarge.
Spis det eller sult, labarge.
Alex eat.
Alex spise.
Do not let it eat my heart.
Ikke la det spise hjertet mitt.

And eat shit for the rest of our lives?
Og ete dritt resten av livet?
Do not eat anything.
Ikke spis noe.
I am telling you, i will not eat for a week.
Jeg orker ikke mat på en uke.
Do not eat anything.
Ikke spis noe.
Not eat.
Ikke spise.
Do not let it eat you up.
Ikke la det ete deg opp.
And eat tacos and swim.
Og spise taco og svømme.
I could eat you alive if i could get this goddamn zipper down.
Kunne ete deg levende, hvis jeg fikk ned den jævla glidelåsen.
We will not eat you.
Vi spiser deg ikke.
Do not eat on the boat.
Ikke spis på båten.
I expect to board and eat, at the same table,
Jeg venter seng og mat... ved samme bord.
I could eat it.
Jeg kunne spist den.
But do not eat with your fingers.
Men ikke spis med fingrene.
You will eat something!".
Du skal ete noe!
You do not eat until you teach me.
Ingen mat før du lærer meg å lese.
Tarzan eat.
Tarzan spise.
Because in china they eat dogs.
Fordi i kina spiser de hunder.
She has to eat.
Hun må ha mat på bordet.
Girl eat now?
Jente spise nå?
He does not eat it.
Han eter det ikke.
Tarzan eat now.
Tarzan ete nå.
I will not eat spinach.
Jeg spiser ikke spinat.
If you eat more than usual.
Hvis du har spist mer enn vanlig.
And, remember, do not eat anything after midnight.
Og husk, ikke spis noe etter midnatt.
I did not eat.
Jeg spiste ikke.
If you eat more than usual.
Hvis du har spist mer enn vanlig.

Results: 7456, Time: 0.1222

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More