Translation of "eat" in Norwegian

Results: 8115, Time: 0.1607

spise spis ete mat spiser spist spiste eter åt

Examples of Eat in a Sentence

Dardo can eat while we bury him.
Dardo kan spise mens vi begraver ham.
Don't eat us.
Ikke spis oss.
But you gotta eat, mike.
Men du må spise, mike.
How can you eat with doris in jail?
Hvordan kan du spise, med doris i fengsel?
Don't eat them.
Ikke spis dem.
And eat shit for the rest of our lives?
Og ete dritt resten av livet?
Alex eat.
Alex spise.
Do not eat anything.
Ikke spis noe.
I wanna eat your whole head.
Jeg vil ete hele hodet ditt.
I'm telling you, i won't eat for a week.
Jeg orker ikke mat på en uke.
I expect to board and eat, at the same table,
Jeg venter seng og mat... ved samme bord.
He can eat in the boat.
Han kan spise i båten.
You don't eat meat.
Du spiser ikke kjøtt.
She would eat him alive.
Hun ville ete ham levende.
But don't eat with your fingers.
Men ikke spis med fingrene.
Okay. so we know you can fight and eat, but what else can you do?
Du kan sloss og ete, men hva annet?
You eat meat.
Du spiser kjøtt.
If you eat more than usual.
Hvis du har spist mer enn vanlig.
Tarzan eat.
Tarzan spise.
The loser doesn't eat for two days.
Taperen får ikke mat på to dager.
Don't eat me.
Ikke spis meg.
Move, they can run and eat at the same time!
De kan ete og løpe samtidig.
I could eat you up alive!
Jeg kunne spist deg levende!
That's more than they eat in a week.
Det er mer mat enn de får på en uke.
I didn't eat.
Jeg spiste ikke.
I often eat alone.
Jeg spiser ofte alene.
Honey, you can't eat chocolate if you're sick.
Ikke spis sjokolade når du er syk!
I can't eat meat!
Jeg kan ikke spise kjøtt!
You do not eat enough.
Du får ikke nok mat.
As you can see, we eat very well around here.
Som du ser, eter vi godt her.

Results: 8115, Time: 0.1607

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Eat" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More