EIGHT YEARS AGO IN NORWEGIAN

How to say eight years ago in Norwegian

S Synonyms

Results: 154, Time: 0.065

English-norwegian dictionary

Examples of using Eight Years Ago in a sentence and their translations

It was eight years ago.
Det var åtte år siden.
That was eight years ago.
Det er åtte år siden.
Eight years ago you turned down our demo.
For åtte år siden refuserte du vår demo.
Eight years ago you told me there was a reward for abu nazir.
For åtte år siden sa du at det var en belønning for abu nazir.
He died eight years ago.
Sønnen døde for åtte år siden.
It's eight years ago.
Det er åtte år siden.
This is only eight years ago, in new york.
Det var bare for åtte år siden, i new york.
That was eight years ago.
Det var for åtte år siden.
Connor's aunt and uncle died eight years ago.
Connors tante og onkel døde for åtte år siden.
My last boyfriend was eight years ago.
Min siste kjæreste var for åtte år siden.
Sally ann and alan were married eight years ago,
Sally ann og alan giftet seg for åtte år siden.".
Adrian keane died in a motorbike accident in italy eight years ago.
Adrian keane døde i en motorsykkelulykke i italia for åtte år siden.
Eight years ago.
That must have been seven, eight years ago.
Det er vel sju, åtte år siden.
It was halloween, eight years ago.
Det var halloween for åtte år siden.
Eight years ago, november.
L november for åtte år siden.
She's confused. my father died eight years ago. heart attack.
Far døde av hjerteinfarkt for åtte år siden.
What did i look like eight years ago?
Hvordan så jeg ut for år 8 siden?
It was eight years ago.
Dette er 8 år siden.
Eight years ago, yeah.
Your father died eight years ago? yes.
Faren din døde for atte ar siden?
He thought you disposed of her eight years ago.
Han trodde du fjernet henne for 8 år siden.
And one day, eight years ago, my son spilled soda on our new carpet.
Og en dag for åtte år siden, sølte sønnen min brus på det nye teppet vårt.
Eight years ago, i was a drug addict, and i left my son in a hot car.
For åtte år siden var jeg misbruker, og jeg gikk fra sønnen min i en varm bil.
Eight years ago, i was a drug addict, and i left my son in a hot car.
For åtte år siden var jeg narkoman og etterlot sønnen min i en varm bil.
Herbert, didn't mr. spilett say the nautilus was sunk eight years ago off the coast of Mexico?
Herbert, sa ikke herr spilett at nautilus sank for åtte år siden... utenfor kysten av Mexico?
She moved to spain, but came back to sweden eight years ago.
Hun flyttet til spania, men kom tilbake til sverige for åtte år siden.
I agreed with that statement when she made it at her first campaign for governor over eight years ago.
Jeg var ogsa enig da hun lovet det for mer enn atte ar siden.

Results: 154, Time: 0.065

SYNONYMS

S Synonyms of "eight years ago"


"Eight years ago" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More