ELDER IN NORWEGIAN

How to say elder in Norwegian

S Synonyms

Results: 64, Time: 0.073

English-norwegian dictionary

Examples of using Elder in a sentence and their translations

Should your elder brother come courting we might have much to discuss.
Hvis din eldre bror frir til meg, kan vi kanskje diskutere.
How much more elder are you than you look.
Hvor mye eldre er du enn du ser ut.
To my elder son, ottavio.".
Til min eldste sønn ottavio.".
Her elder brother katsuya lived in that house.
Hennes eldre bror katsuya bodde i dette huset.
He's our village elder.
Han er landsbyens eldste.
An ideal elder brother, then.
Den ideelle eldre bror. Åja!
Oh, she was married to the village elder.
Hun ble giftet bort til den eldste i landsbyen.
So, secretary doyle has picked you for elder statesman duty?
Så doyle sendte deg ut i tjeneste som eldre statsmann?
And i leave to my elder son, ottavio.
Og jeg overlater til min eldste sønn ottavio...".
Have never walked forth with my elder brothers?
Har du aldri sett mine eldre brødre?
What next, Elder?
Hva blir det neste, eldste?
That person was murdered by his elder brother... when he abdicated.
Den mannen ble tatt av dage av sin eldre bror da denne abdiserte.
They're with my elder brother.
De er hos min eldste bror.
It's strategies for coping with elder family.
Hvordan man holder ut med eldre familiemedlemmer.".
Wouldn't you agree, Elder?
Er du ikke enig, eldste?
I would hate for your last mission to end in failure, elder.
L ville hate for din siste oppdrag å ende i fiasko, eldste.
Elder, i was wondering if you could answer my question from earlier.
Eldre, kunne du svare på spørsmålet mitt fra tidligere.
Elder, even we on the surface know such platitudes.
Eldre, selv vi på overflaten kjenner slike plattheter.
Elder hale.
Eldste Hale!
I am david, son of the great elder amelia.
Jeg er david, sønn av den store eldste amelia.
Jimmy, sylvus, elder, come on down here.
Jimmy, sylvus, elder, kom hit ned.
I didn't know that john elder was even in these parts.
Jeg ante ikke at john elder var på disse kanter.
Ben, john elder isn't wanted for anything around here.
Ben, john elder er ikke ettersøkt for noe her.
Katie elder, a woman beloved of all.
Katie elder, en kvinne elsket av alle.
Katie elder lived here in clearwater for many years.
Katie elder bodde her i clearwater i mange år.
Nobody told me about john elder until i got here.
Lngen fortalte meg om john elder før jeg kom hit.
How much for the dresses katie elder made?
Hvor mye skulle katie elder ha for kjolene?
Married bass elder, september 8th, 1850,".
Gift med bass elder, 8 september, 1 850,".
He knew enough about tom elder to send me looking.
Han visste nok om tom elder til at jeg la ut på leting.
John elder, throw me a gun.
John elder, gi meg et våpen.

Results: 64, Time: 0.073

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

S Synonyms of "elder"


patriarch
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More