EM IN NORWEGIAN

Translation of Em in Norwegian

S Synonyms

Results: 5187, Time: 0.0732

Em
em (159)

Examples of using Em in a sentence and their translations

Dem

You shoulda seen em when they heard the racket in St Louis.
Du skulle sett dem da de hørte bråket i St Louis.
Give em a leader like Massai an watch out.
Gi dem en leder som Massai, og pass på.
Other sentence examples
Em, he 's calling me a liar!
Em, han kaller meg en løgner!
Hey, Em, it 's me.
Hei, Em, det er meg.
Em, it 's Audrey.
Em, det er Audrey.
Aria, Em, Hanna and me.
Aria, Em, Hanna, og jeg.
Wait, what thing about Em? I saw Em and Connell in his car.
Jeg så Em og Oonnell i bilen hans.
Here, take her, Em.
Ta henne, Em.
It seems like he 's getting bigger and more powerful, Em.
Det ser ut til at han blir større og mektigere, Em.
Em said make sure to grab a jacket for Leila.
Em sa vi skulle ta med en jakke til Leila.
Em, he does not want a" thank you" card, he wants cash.
Em, han vil ikke ha takkekort, men penger.
Em, I can handle two tickets.
Jeg kan betale to, Em.
I am just glad I saw Em run into the woods.
Jeg er bare glad jeg så Em løpe inn i skogen.
Oh, Em, this is Clark.
Em, dette er Clark.
He ai not gonna be in Em City.
Får ikke være i Em.
That 's why God invented the mini-bar, Em.
Derfor oppfant Gud minibaren, Em.
Em, it 's me.
Em. Det er meg.
Okay, this is not the mall, Em.
Dette er ikke kjøpesenteret, Em.
I am sorry about grabbing your boob, Em.
Beklager at jeg tok deg på puppen, Em.
Em was standing too close.
Em sto for nær.
Em and I are having crazy sex.
Em og jeg har vill sex.
So I took' em to see Mother Superior and sister Agnes.
Så jeg førte de til Overmor og søster Agnes.
Smoke' em out like raccoons and kill' em?
Søm grevlinger, øg så drepe dem?
You want' em to know who you are.
Du vil at de skal vite hvem du er.
Take' em home.
Ta de med hjem.
And then you brought em out and I opened them.
Så tok du dem ut, og jeg åpnet dem.
Get' em out the gate!
Bort til porten!
I read em all, Agatha Christie.
Jeg har lest dem" alle; Agatha Cristie,".
Wash' em yourself.
Vask opp selv.
Well, then, you get em out of the house.
Så får du dem ut av huset.

Results: 5187, Time: 0.0732

See also


em back
dem tilbake
em all
dem alle
em go
dem gå
em away
dem bort
em now
dem nå
em again
dem igjen
em here
dem her
em together
dem sammen
em there
dem der
em myself
dem selv
em get
dem komme
em both
dem begge
em something
dem noe
em take
dem ta
em home
dem hjem
em coming
dem komme
em have
dem har
em you
dem at du
em fight
dem slåss

S Synonyms of "em"


uh
um

"Em" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More