ENOUGH IN NORWEGIAN

How to say "enough" in Norwegian

Results: 9837, Time: 0.4276


Examples of Enough in a Sentence

It's not enough, brody.
Det er ikke nok, brody.
That's not enough, senator.
Det holder ikke, senator.
Not enough, john.
Ikke nok, john.
Check if you have enough insulin for your dose.
Sjekk at du har tilstrekkelig insulin for dosen.
I have had enough liars in my life.
Jeg har hatt nok løgnere i livet mitt.
It's not enough.
Det holder ikke vann.
That's enough your idiot, you sound like.
Det holder din idiot, du høres ut som.
It was enough that you were up there.
Det holdt at du var der oppe.
Scott marshall schneeman had enough.
Scott marshall schneeman hadde fått nok.
Enough is he for a witness between me and you!
Han er tilstrekkelig som vitne mellom oss.
Isn't it enough that I'm reading it?
Holder det ikke at jeg leser det?
And that's gonna have to be enough for me.
Det får holde for meg.
There is not enough information on its use in children and adolescents.
Det er ikke tilstrekkelig informasjon om bruk hos barn og ungdom.
I'm not strong enough.
Jeg er ikke sterk nok.
But that was enough, was it? Linda?
Men det holdt jo ikke.
There should be enough to for the rest of your stuff.
Det burde holde til resten av delene.
My life's complicated enough.
Livet mitt er komplisert nok.
Maybe direct hit from plasma cannon might stun him long enough to.
Kanske et direkte treff av en plasmakanon.. kan stoppe ham tilstrekkelig lenge.
But it's not enough.
Men det holder ikke.
Apparently, that was not enough for her, because then she got sick.
Men det holdt ikke, for så ble hun syk.
There isn't enough for this.
Dette er holder ikke.
It was enough.
Det holdt.
Ah, it's new enough.
Den er tilstrekkelig ny.
We're not big enough.
Vi er ikke store nok.
That should be enough for a couple of gliders.
Det bør holde for et par seilfly.
But it ain't enough.
Men det er ikke tilstrekkelig.
You're not strong enough.
Du er ikke sterk nok.
It could be enough for a warrant.
Det kan holde til ransakingsordre.
No, no, it's not enough for you to just apologize to me.
Nei, det holder ikke at du sier unnskyld til meg.
I went on a field trip in grade school, and that was enough for me.
Et studiebesøk da jeg var student, holdt for meg.

Results: 9837, Time: 0.4276

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Enough" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More