ENOUGH IN NORWEGIAN

How to say enough in Norwegian

S Synonyms

Results: 13904, Time: 0.0561

Examples of using Enough in a sentence and their translations

Pride is not enough, amigo.
Stolthet er ikke nok, amigo.
You do not know enough, ivar.
Du vet ikke nok, ivar.
There is enough for all who are welcome at asian 's table.
Det holder til alle som er velkommen ved aslans bord.
Check if you have enough insulin for your dose.
Sjekk at du har tilstrekkelig insulin for dosen.

You have done enough, vincent.
Du har gjort nok, vincent.
Is not it enough that i am reading it?
Holder det ikke at jeg leser det?
And this was enough.
Og dette var nok.
It 's enough for your chicken window.
Det holder til kyllingvinduet ditt.
There is barely enough fuel to get them off the ground.
Det er såvidt drivstoff til å få dem opp fra bakken.
But you were enough to show me love.
Men du var tilstrekkelig til å vise meg kjærlighet.
It was enough that you were up there.
Det holdt at du var der oppe.
We are enough for you against the mockers.
For vi er tilstrekkelig for deg mot dem som driver ap,
Have not injected enough insulin.
Ikke har injisert nok insulin.
There is not enough for this.
Dette er holder ikke.
She 's not old enough to marry.
Hun er for ung til å gifte seg.
Good enough to eat today, baby.
Du er til å spise opp i dag, elskling.
Brenda, it 's not enough. not this time.
Det holder ikke denne gangen.
Check if you have enough insulin for your dose.
Sjekk at du har tilstrekkelig insulin for dosen.
But that was enough, was it? linda?
Men det holdt jo ikke.
I am not old enough.
Jeg er ikke gammel nok.
And that 's gonna have to be enough for me.
Det får holde for meg.
It was enough to feed a couple of street rats for a week.
Det holdt til å mate et par gaterotter i en hel uke.
Because i am not good enough.
Fordi jeg ikke er god nok.
There should be enough to for the rest of your stuff.
Det burde holde til resten av delene.
That 's enough, agent wilde.
Det holder, agent wilde.
You are not old enough to be bobby.
Du er for ung til å være bobby.
Not enough.
Ikke tilstrekkelig.
I hope you are good enough.
Jeg håper du er god nok.
That should be enough for a couple of gliders.
Det bør holde for et par seilfly.
You were lucky enough to get out of yours.
Du hadde flaksen til å komme deg ut av din.

Results: 13904, Time: 0.0561

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More