EROTIC IN NORWEGIAN

How to say erotic in Norwegian

Results: 104, Time: 0.0765

Examples of using Erotic in a sentence and their translations

It was as if a heavy, erotic blanket enveloped the living room.
Det var som et tungt erotisk teppe spredte seg i stua.
It must be something erotic.
Det må være noe erotisk, tror jeg.
Sol get the award for the best erotic film ever shot and all that stuff.
Jeg fikk pris for beste erotiske film og alt det der.
Oh, it's not erotic, it's political.
De er ikke erotiske, men politiske.

That's not erotic for me.
Det er ikke erotisk for meg.
This is erotic as hell.
Dette er erotisk som faen.
So you have got erotic videos of number 1?
Du har erotiske videoer av nummer 1?
So erotic.
erotisk.
You said they were erotic yet deadly, iike women.
Du sa de var erotiske, men dødelige, som kvinner.

You're talking about erotic film?
Du mener erotisk film, ikke sant?
Of young men with cheap, erotic minds!
På den sjuskete, erotiske måten til sjuskete, erotiske menn?
After 4:06...-... strong erotic sensations.- Groping!
Etter 4:06 oppstår sterk erotisk, Klåig!
Yes, sure. i love erotic poems.
Ja, jeg elsker erotiske dikt.
Every society had an elaborate subculture devoted to erotic stimulation.
Alle samfunn hadde en kompleks underkultur viet erotisk stimulering.
A cage? for punishment, or for erotic purposes?
Som straff eller i erotiske hensikter?
I'm being erotic.
Jeg er erotisk.
I sunk into an uneasy slumber, interspersed curiously with erotic dreams.
Jeg sank hen i en urolig søvn, – – besynderlig nok preget av erotiske drømmer.
I love erotic photography.
Jeg er fotograf.-Jeg elsker erotiske bilder.
I'm into erotic art.
Jeg liker erotisk kunst.
Well, i seduced the orderlies with filthy stories and erotic pictures.
Jeg forførte pleierne med snuskete historier og erotiske bilder.
It was very... erotic.
Det var veldig... erotisk.
All i know is, i find pregnant women very erotic.
Men jeg synes at gravide kvinner er erotiske.
Deep kissing. there is erotic massage.
Dyp kyssing, erotisk massasje.
I will just pop back in here and enjoy your african erotic art.
Jeg kan nyte mer av din erotiske afrikanske kunst.
He has a beautiful collection of erotic art, including some shungas.
Han har en flott samling av erotisk kunst inklusive shunga-tegninger.
Your erotic escapades! now really isn't the time!
Vi har ikke tid til dine erotiske eskapader!
My brother's lying, i have never ordered anything erotic.
Broren min prater tull. jeg har aldri bestilt noe erotisk.
Have you ever had like erotic fantasies.
Har du noen gang hatt sånn erotiske fantasier om.
The obscene amount you spend on erotic art.
Den uanstendige mengden penger som du bruker på erotisk kunst.
Have you ever heard of, um, erotic thrillers?
Har du hørt om erotiske thrillere?

Results: 104, Time: 0.0765

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More