ESTABLISHMENT IN NORWEGIAN

How to say establishment in Norwegian

S Synonyms

Results: 88, Time: 0.0944

Examples of using Establishment in a sentence and their translations

This establishment is closed to all civilians.
Dette etablissementet er stengt for alle sivile!
By order of the health department, this establishment is now closed.
Med ordre fra helse myndighetene, er dette etablissementet nå stengt.
This establishment belongs to lord petyr baelish.
Dette stedet tilhører lord petyr baelish.
You graced my establishment.
Du pryder min etablering.

Who owns this establishment?
Hvem eier dette stedet?
You have two ways of leaving this establishment, my friend.
Det er to måter du kan forlate dette etablissementet på, min venn:.
I tried my best to run my establishment under this occupation.
L prøvde mitt beste for å kjøre min etablering under denne okkupasjonen.
Would you know this establishment?
Kjenner du dette stedet?
A hospital, like this establishment... is a business.
Sykehuset er, som dette etablissementet, en forretning.

That's not the kind of establishment I'm running here.
Nei, det er ikke den slags forretning jeg driver her.
Establishment of facts, elimination of places he is not.
Etablering av fakta, eliminering av steder han ikke er.
Well, so far, in my book this establishment is aces.
Vel, så langt, etter min mening står dette etablissementet til ess.
Are you the proprietor of this establishment.
Er det du som eier dette stedet?
She was a disgrace to this establishment!
Hun var en skam for institusjonen!
Do they work you very hard in this magnificent establishment?
Kjører de deg hardt i denne vidunderlige institusjonen?
Pamela and i are the proud owners of this establishment.
Pam og jeg eier butikken.
Perhaps she can be of some use to you in your establishment.
Kanskje du kan få nytte for henne på stedet ditt.
I should like some accommodation in your respectable establishment.
Jeg vil gjerne ha losji i ditt anstendige etablissement.
It's been a pleasure frequenting your establishment.
En fornøyelse å besøke butikken din.
You have a remarkable establishment here.
Du har et utrolig etablissement, mr.
Absolutely not! i will not ever sell you drugs out of this establishment!
Jeg kommer aldri til å selge dop fra denne butikken.
Isn't there a nicer establishment where beautiful people can shop?
Fins det ikke et finere sted der de vakre kan shoppe?
This establishment will be the last outpost of what made ferenginar great:.
Denne etableringen vil bli den siste utpost av det som gjorde ferenginar stor:.
As you can see, it's a very nice establishment.
Som du kan se er det et fint sted.
It's the name of a well-known establishment on the outskirts of fairview.
Det er navnet på et velkjent etablissement i utkanten av fairview.
At another establishment we can get us some pies.
Vi kjøper paiene et annet sted.
Welcome to my humble establishment.
Velkommen til mitt enkle etablissement.
This is no respectable establishment.
Dette er ikke et respektabelt etablissement.
Whoo, you got quite a pair to walk into my establishment like this.
Det er dristig av deg å komme inn på mitt sted slik.
The recruiter told us we were protecting America's medical establishment.
Han som vervet oss sa vi beskyttet usas medisinske etablissement.

Results: 88, Time: 0.0944

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More