EVEN IN NORWEGIAN

How to say "even" in Norwegian

S Synonyms

Results: 16107, Time: 0.0951

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Even" in a sentence and their translations

We don't even have a motive.
Vi har ikke engang et motiv.
Not even matt Damon?
Ikke engang matt Damon?
I missed you even when i was with you.
Jeg savnet deg selv når jeg var med deg.
She's even worse than you said.
Hun er enda verre enn du sa.
He's my blood, even if he's a fool.
Han er mitt blod, selv om han er en tosk.
She wasn't even my type.
Hun var ikke engang min type.
You have even been avoiding me, your own sister.
Du har til og med unngått meg, din egen søster.
But even in my darkest hour, you... you were my light.
Men selv i min mørkeste time,... du du var mitt lys.
Hayley, you are even more beautiful than i imagined.
Hayley, du er enda vakrere enn jeg hadde forestilt meg.
We can't even protect the son we already have.
Vi kan ikke engang beskytte sønnen vi allerede har.
Jay, i didn't even know you were in town.
Jay, jeg visste ikke engang at du var i byen.
I'm even luckier to have you as a wife.
Jeg er enda heldigere som har deg som kone.
Even my own family think I'm.
Selv min egen familie tror jeg er.
I'm even in love with your anger!
Jeg er til og med forelsket i sinnet ditt!
And he might even be smarter.
Og han kan til og med være smartere.
I love you, even more than chocolate.
Jeg elsker deg! enda mer enn sjokolade!
Even jay silverheels knew it.
Selv jay silverheels vet det.
And I'm even in love with your unborn child.
Jeg er til og med forelsket i det ufødte barnet ditt.
You even said i have no personality.
Du sa til og med at jeg ikke har personlighet.
Might even take you a week.
Kan til og med ta deg ei uke.
She's not even my type.
Hun er ikke engang min type.
I will even take the child as an investment.
Jeg kan til og med ta barnet som en investering.
I wanna be here even less than you want me here.
Jeg har mindre lyst til å være her enn du vil ha meg her.
You're even dumber than you look.
Du er enda dummere enn du ser ut.
I hadn't even seen you.
Jeg hadde ikke sett deg engang.
We're even now.
Vi er skuls nå.
Chuckles we even have a small shipment of oolong tea.
Vi har til og med en liten forsendelse av oolong te.
I don't even do it in my bed.
Selv jeg gjør det ikke i sengen min.
This is even bigger than hobby-con.
Dette er enda større enn hobby-con.
At some point, you might even have to give up your own sense of safety.
Kanskje du endog må gi opp trygghetsfølelsen din en gang.

Results: 16107, Time: 0.0951

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "even"


are
own
not
making
have
still
too
then
consistent
yes
never
including
uneven
selves
square
one
whatsoever
more
uniforms
as well
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Even" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More