EVER WON IN NORWEGIAN

How to say ever won in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0463

Examples of using Ever Won in a sentence and their translations

No mayor has ever won without the endorsement from the record.
Ingen har noen gang vunnet uten anbefaling fra record.
That 's the first medal i ever won with celtic.
Det er første medalje jeg noen gang vunnet med celtic.
Have you ever won a war, turing?
Har du noen gang vunnet en krig, turing?
Have you ever won a case?
Har du noensinne vunnet en sak?

No one ever won a war on excuses.
Ingen har noensinne vunnet en krig med unnskyldninger.
No dragon army ever won a battle.
Ingen dragehær vant noen kamper.
Well, no one ever won a nobel without taking a risk.
Ingen har noensinne vunnet en nobel uten å ta en sjanse.
Well, no team from outside europe 's ever won the cup on the european soil.
Ikke noe land utenfor europa har vunnet i europa.
Nobody decent ever wins the games.
Ingen har noensinne vunnet lekene.
The winner and the first to ever win two years in a row, the grand champion, daniel larusso.
Vinneren, og den første som noensinne har vunnet tittelen to år på rad... stormesteren, daniel larusso.
If you would ever won anything, you would know what we were talking about.
Hadde du vunnet noe, ville du visst hva vi snakket om.
Every fight i have ever won... every death i have escaped, every sacrifice i have had bled out of
Alle kamper jeg noen gang har vunnet alle dødsfall jeg har unnsluppet, alt jeg har måtte ofre vil måtte bli gjentatt
Could we ever have won?
Kunne vi noen gang ha vunnet?
Ever since i won the lottery with those numbers.
Helt siden jeg vant i lotto med de tallene.
Did your horse ever win, da?
Vant hesten din noen gang, pappa?
And they say no one ever wins the games.
Og så sier de at ingen vinner hunger games.
No one ever wins when they need to in vegas.
Men ingen vinner når de trenger det i vegas.
But no american team has ever won.
Men ingen amerikanere har vunnet.
Have the employees ever won a star dazzle award?
Har de ansatte vunnet en star dazzle-pris?
Have you ever won an award?
Har du noen utmerkelser?
No election was ever won because of some TV gimmick.
Ingen valgkamp er blitt vunnet på en tv-greie.
You mean it 's the first time you have ever won.
Det var første gang du vant.
Do you know of any land suit that was ever won by country people?
Kjenner du til noe landkrav som er vunnet av landsens folk?
The fee to compete is one gold coin from your previous winnings, if you have ever won, which i have.
Prisen for påmelding er én gullmynt fra tidligere seiere, hvis du har vunnet, og det harjeg.
Now, you know i am generally OK with you putting any poison you want into your body, but this is the first time i have ever won anything.
Du vet jeg aksepterer at du tar den giften du vil i kroppen, men dette er første gangen jeg har vunnet noe.
But it 's only ever been won once.
Den er kun blitt vunnet én gang.
Did i ever tell you i won the lottery?
Fortalte jeg deg noen gang at jeg vant lotteriet?
Has a battle ever been won without a blow being struck? i wonder.
Er et slag noensinne blitt vunnet helt uten voldsomheter?
Every hotel i have ever owned has won a royal review five diamond award.
Alle hoteller jeg har eid har vunnet en five diamond-pris.
L never, ever win.
Jeg vinner aldri.

Results: 30, Time: 0.0463

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Ever won" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More