EVERY IN NORWEGIAN

How to say "every" in Norwegian

Results: 17526, Time: 0.1557

hver alle enhver hvert eneste hvert all ethvert

Examples of Every in a Sentence

Comes every tuesday.
Kommer hver tirsdag.
God blesses every child, born and unborn, with an immortal soul.
Gud velsigner alle barn, fødte og ufødte, med en udødelig sjel.
It ain't every day you kill somebody.
Det er ikke hver dag at du dreper noen.
I write her every week, nuck.
Jeg skriver hver uke, nuck.
I have been over every detail like you said.
Jeg har vært over alle detaljer som du sa.
I'm going to kill every woman you love until you die.
Jeg vil drepe enhver kvinne du elsker, til du dør.
Every picture in the collection was numbered and briefly described in a ledger.
Hvert eneste bilde ble nummerert og kort beskrevet i en protokoll.
And every other stuffed-shirt, swaggering peacock i have met.
Og enhver annen kaksete påfugl jeg har truffet.
Not every week.
Ikke hver uke.
Go get every towel you can find.
Hent alle håndklær du kan finne.
Gardasil will not protect against every type of human papillomavirus.
Gardasil beskytter ikke mot alle typer humant papillomavirus.
Every strike of the pick-axe can be heard above.
Hvert eneste øksehogg kan høres over bakken.
Balzac said,"Behind every great fortune there's a crime.".
Balzac sa:"Bak enhver stor formue ligger en forbrytelse.".
Hey, love in washington doesn't happen every day, emily.
Kjærlighet i washington skjer ikke hver dag, emily.
You believe every problem can be solved with a gun.
Du tror hvert problem kan løses med en pistol.
Every mother loves their children.
Enhver mor elsker sine barn.
Happens every year, mr. murphy.".
Skjer hvert år, mr. murphy.".
Every corps in our army is taking thousands of prisoners each day.
Hvert eneste korps i vår armé tar tusenvis av fanger hver dag.
Every day is a new nightmare.
Hver dag er et nytt mareritt.
We will need every round of ammunition we can carry.
Vi trenger all den ammunisjonen vi kan bære.
And every woman has them.
Og alle kvinner har dem.
Yeah. i heard every word.
Jeg hørte hvert ord.
And i knew that every human expression needs a figurehead.
Jeg visste at ethvert menneskelig uttrykk trenger en gallionsfigur.
Although she would have every reason to.
Skjønt hun hadde all grunn til det.
Every man has a price.
Enhver mann har en pris.
He sends money every month.
Han sender penger hver måned.
Every word.- oh, baby.
Hvert eneste ord.
Barnell, i have tried every other option and, frankly, this is unavoidable.
Barnell, jeg har prøvd alle andre muligheter, og dette er uunngåelig.
That's every cotton ball in the hospital.
Det er all bomullen på sykehuset.
Every word he said is etched in stone.
Hvert ord han sa, er skrevet i stein.

Results: 17526, Time: 0.1557

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


every

"Every" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More