EVERYBODY IN NORWEGIAN

How to say "everybody" in Norwegian

Results: 6012, Time: 0.1539

alle

Examples of using "Everybody" in a sentence and their translations

Everybody knows about your sister.
Alle vet om søsteren din.
Everybody knows who you are, lycus.
Alle vet hvem du er, lycus.
But everybody loves mozart.
Men alle elsker mozart.
I'm glad everybody ain't like you, loretta.
Jeg er glad ikke alle er som deg, loretta.
But everybody calls me el chapo.
Men alle kaller meg el chapo.
I'm smarter than everybody except jane.
Jeg er smartere enn alle... unntatt jane.
I want everybody to know I'm innocent.
Jeg vil at alle skal vite at jeg er uskyldig.
Not everybody can be derek mantini.
Alle kan ikke være derek mantini.
Everybody knows you're back.
Alle vet at du er tilbake.
But everybody calls me 10K.
Men alle kaller meg 10K.
She owed everybody money.
Hun skyldte alle penger.
Tony hamilton, but everybody just calls me big tony.
Tony hamilton, men alle kaller meg big tony.
Everybody is interested in something.
Alle er interessert i noe.
Everybody to los Olivos!
Alle til los Olivos!
Everybody is here.
Alle er her.
Everybody knows that batman can't fly.
Alle vet at batman ikke kan fly.
Everybody can dance.
Alle kan danse.
Everybody knows you never make mistakes, sieber.
Alle vet du aldri gjør feil, sieber.
Everybody has killed here.
Alle her har drept.
Everybody has a secret they don't want you to find.
Alle har en hemmelighet de ikke vil at dere skal finne.
It's not all over, and everybody here knows it.
Det er ikke over, og alle her vet det.
Molly, this is everybody.
Molly, dette er alle.
Everybody, this here's finn mcmissile.
Alle, dette her er finn mcmissile.
It's my year, and everybody knows it.
Det er mitt år, og alle vet det.
Everybody knows about you and cam.
Alle vet om deg og cam.
Everybody can't be like you.
Alle kan ikke være som deg.
He wasn't my uncle, but that's just what everybody called him.
Han var ikke min onkel, men alle kalte ham det.
This is a big dream, and everybody can have beautiful dreams.
Det er en stor drøm, og alle kan ha vakre drømmer.
I'm smarter than everybody thinks.
Jeg er smartere enn alle tror.
Everybody knows what's happening.
Alle vet hva som skjer.

Results: 6012, Time: 0.1539

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More