EVERYONE IN NORWEGIAN

How to say "everyone" in Norwegian

Results: 8653, Time: 0.2084

alle

Examples of using "Everyone" in a sentence and their translations

Peter will need everyone we can find.
Peter trenger alle vi kan finne.
Marilyn jones, everyone knows i didn't write my vows.
Marilyn jones, alle vet at jeg ikke skrev løftene mine.
Harry and i and everyone you murder are not dead.
Harry og jeg og alle du myrder er ikke døde.
You don't remember everyone you have had sex with? i don't remember.
Husker du ikke alle du har hatt sex med?
Michael edwards, but everyone calls me eddie.
Michael edwards, men alle kaller meg eddie.
I have told everyone my husband is from paris.
Jeg har fortalt alle at mannen min er fra paris.
Not everyone can be oscar wilde.
Ikke alle kan være oscar wilde.
Everyone is proud of you.
Alle er stolte av deg.
Everyone called him jimmy.
Alle kalte ham jimmy.
Well... maybe angus hates you, but he hates everyone.
Kanskje hater angus deg, men han hater alle.
Everyone knows you support a deal with iran.
Alle vet at du støtter en avtale med iran.
Everyone in my family is dead.
Alle i familien min er døde.
I can't do that for everyone, lois.
Jeg kan ikke gjøre det for alle, lois.
Everyone is in a desperate situation.
Alle er i en desperat situasjon.
Everyone who isn't us... is an enemy.
Alle som ikke er oss... erfiender.
You can't kill everyone, manny.
Du kan ikke drepe alle, manny.
Everyone knows the river is dangerous.
Alle vet at elva er farlig.
Everyone calls me dwayne now.
Alle kaller meg dwayne nå.
My friends are dead and everyone hates me.
Vennene mine er døde, og alle hater meg.
Everyone is not like you, dieter.
Alle er ikke som deg, dieter.
I can't let you kill everyone.
Jeg kan ikke la deg drepe alle.
I can't just unevite everyone.
Jeg kan ikke bare av-e-invitere alle.
Everyone knew she was at abu Omar's.
Alle visste at hun var hos abu omar.
You once said you're not everyone.
Du sa en gang at du ikke er alle.
Everyone steals, leslie.
Alle stjeler, leslie.
Everyone in harlem has a camera.
Alle i harlem har et kamera.
Everyone, sarina.
Alle, sarina.
Harvey. tell everyone the truth.
Harvey, fortell alle sannheten.
This life... it isn't for everyone.
Dette livet... det er ikke for alle.
You and carol and rick will help everyone till they get back.
Du og carol og rick hjelper alle til de kommer tilbake.

Results: 8653, Time: 0.2084

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More