FAMILY IN NORWEGIAN

Translation of Family in Norwegian

S Synonyms

Results: 10910, Time: 0.0628

Examples of using Family in a sentence and their translations

Not family.
Ikke familie.
My family survives, vasili.
Min familie overlever, vasili.
I have family in new york.
Jeg har slekt i new york.
Not family.
Ikke slekt.

Slektninger

( relatives , family , cousins )
Religious folk, family, all coming to say their last.
Religiøst folk, slektninger, alle som vil ta farvel.
I got family down in sedona.
Jeg har slektninger i sedona.
My family needed protection.
Det trengte famiiien min ogsa.
This is my family.
Det er famiiien min.
Then he slipped away to his family, and brought a fatted calf.
Så gikk han bort til sine husfolk, og kom med en gjøkalv,
Then he went back to his family and brought a fat roasted calf.
Så gikk han bort til sine husfolk, og kom med en gjøkalv,
Other sentence examples
Vee is my family.
Vee er familien min.
But not my family.
Men ikke familien min.
We are your family, danny.
Vi er familien din, danny.
Some of us have got family in new york.
Noen av oss har slekt i new york.
We are your family.
Vi er familien din.
But my family.
Men familien min.
She has family in houston.
Hun har slekt i houston.
They are gonna be near family, and she is his wife after all.
De har slektninger i nærheten, og hun er jo kona hans.
Does not she have family?
Har hun ingen slektninger?
I have got family in kolkata.
Jeg har slekt i kolkata.
We are your family now, chavez.
Vi er familien din nå, chavez.
What happened to your family has nothing to do with this.
Det som skjedde med famiiien din, har ingenting med dette å gjøre.
Every family you ruined.
Alle familier du har ødelagt.
But-- but-- but... my family.
Men familien min.
Then he slipped away to his family, and brought a fatted calf.
Så gikk han bort til sine husfolk, og kom med en gjøkalv,
My family has watched over the emperor 's tomb for centuries.
Min slekt har voktet keiserens grav i århundrer.
Your family was in danger.
Famiiien din var i fare.
I am your dear brother from now on and all our family is gone.
Heretter er jeg din bror og alle våre slektninger er døde.
You killed my family, and now i can kill you.
Du drepte min familie, og nå kan jeg drepe deg.
The, uh, woman. did she have any family?
Hadde den kvinnen noen slektninger?

Results: 10910, Time: 0.0628

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More