FEAR OF DEATH IN NORWEGIAN

How to say fear of death in Norwegian

Results: 30, Time: 0.2351

Examples of using Fear Of Death in a sentence and their translations

Especially fear of death.
Særlig frykt for døden.
It 's our fear of death that gives dormammu life.
Vår frykt for døden gir dormammu liv.
Fear of death, on the other hand.
Frykt for døden, derimot.
I experience neither pain... nor fear of death.
Jeg føler verken smerte eller frykt for døden.

You do not have this fear of death yourself, excellency?
Har du ikke denne frykten for døden selv?
They have no fear of death.
De er ikke redde for døden.
Fear of death.
Fear of death is what keeps us alive.
Frykten for døden er hva som holder oss i live.
The wildesheer go into a rage on the battlefield, with no fear of death,".
Wildesheer blir rasende på krigsmarken, uten frykt for døden,
I merely said they fought like demons, like men possessed, with no fear of death.
Jeg sa at de slåss som demoner, uten frykt for døden.
Men talked amongst themselves about their fear of death, and pain, but never about the promise of eternal life.
Flere menn snakket seg imellom om sin frykt for død og pine, men aldri om løftet om evig liv.
When you lived this many lifes as he... fear of death is illogical.
Når man har levd så mange liv som ham er frykten for døden, ulogisk.
( muhammad), consider the thousands who left their homes for fear of death, who were then caused by god to die and brought back to life.
Du kjenner vel til dem som forlot sine hus i tusentall i dødsfrykt? gud sa til dem:« dø.».
I have no fear of death.
Jeg frykter ikke døden.
A genuine fear of death, huh?
En ekte dødsangst.
Faith results from our fear of death.
Tro kommer av frykten for å dø.
The glory of life surmounts the fear of death.
At livets prakt overvinner frykten for døden?
The fear of death... follows from the fear of life.
Frykten for døden følger frykten for livet.".
It relieves tension and the fear of death.
Det letter presset og dødsangsten.
I do not like that" no fear of death" thing.
Jeg liker ikke det med" frykter ikke døden".
Which i am never allowed to talk about under fear of death.
Som jeg aldri får fortelle av frykt for døden.
For most people it 's the fear of death, nothing more than that.
For de fleste er det bare frykt for døden.
Are you actually using fear of death to get in my pants?
Bruker du dødsangst for å komme i buksene på meg?
And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
Og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid.
They press their fingers into their ears from the thunderbolts, in fear of death.
De putter fingrene i ørene for tordenen, livende redde.
They press their fingers into their ears from the thunderbolts, in fear of death.
De putter fingrene i ørene for tordenen, livende redde.
A machine does not improvise well because you can not program a fear of death.
Man kan ikke programmere dødsfrykt.
And might deliver all of them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
Og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid.
And might deliver all of them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
Og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid.
Annihilation anxieties because of a depriving mother, but either way, no one can escape the fear of death.
Utslettelsesangst som en følge av oppveksten med en kald mor. men ingen unnslipper dødsangsten.

Results: 30, Time: 0.2351

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More