FEELING OKAY IN NORWEGIAN

Translation of Feeling Okay in Norwegian

Results: 30, Time: 0.1555

Feeling okay
det bra (4)

Examples of using Feeling Okay in a sentence and their translations

Det bra

You feeling okay?
Har du det bra?
Are you feeling okay?
Har du det bra?
Other sentence examples
Got a 10-33... are you feeling okay?
Vi fikk melding om--- går det bra?
Sorry. you feeling okay?
Har du det bra?
Now, you are feeling okay, right? i think so?
Du har det bedre, ikke sant?
Still feeling okay?
Føler du deg fin?
Do you feel okay?
Har du det bra?
And you feel okay?
Og du har det bra?
Listen, i got a bad feeling, okay?
Jeg fikk en dårlig følelse, greit?
This feels okay.
Dette føles bra.
You should feel okay.
Du burde føle deg bra.
Hey. i know how you feel, okay?
Jeg vet hvordan du har det?
So part of me wants to run back to her and make her feel okay, but... that 's really your job, is not it?
Deler av meg vil løpe tilbake til henne og la henne føle seg ok, men... det er ikke jobben din, er det vel?
There is a big storm rolling across the country right now, and nothing feels okay.
Det kommer et kraftig uvær inn over landet nå, og ingenting føles bra.
Feeling okay?
Er du ok?
You feeling okay?
Føler du deg ok?
Are you feeling okay?
Føler du deg OK?
Hey, you feeling okay?
Føler du deg ok?
You feeling okay, beck?
Føler du deg OK, beck?
Are you-you feeling okay?
Føler du deg bra?
Lieutenant, you feeling okay?
Løytnant, føler du deg OK?
Are you feeling okay?
Er alt bra?
Are you feeling okay?
Si meg, er du helt ok?
Dude, are you feeling okay?
Føler du deg ok?
Are you feeling okay?
Er alt bra med deg?
Are you feeling okay?
Er alt i orden?
Scooby-doo, you feeling okay?
Scooby doo, er alt i orden med deg?
Are you feeling okay, amy?
Er du frisk?
So, are you... feeling okay?
Så det føles altså bra?
Are-are you feeling okay, riggs?
Er alt bra med deg, riggs?

Results: 30, Time: 0.1555

Word by word translation


feeling
- føler følelse føles synes kjenner
okay
- ok greit bra okay det

"Feeling okay" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More