FEELING OKAY IN NORWEGIAN

How to say "feeling okay" in Norwegian

Results: 13, Time: 0.1958

det bra

Examples of Feeling Okay in a Sentence

You feeling okay?
Har du det bra?
Are you feeling okay?
Har du det bra?
Got a 10-33... are you feeling okay?
Vi fikk melding om--- går det bra?
Sorry. you feeling okay?
Har du det bra?
Now, you're feeling okay, right? i think so.
Du har det bedre, ikke sant?
Still feeling okay?
Føler du deg fin?
I feel okay.
Jeg har det bra.
Do you feel okay?
Har du det bra?
And you feel okay?
Og du har det bra?
Listen, i got a bad feeling, okay?
Jeg fikk en dårlig følelse, greit?
This feels okay.
Dette føles bra.
You should feel okay.
Du burde føle deg bra.
So part of me wants to run back to her and make her feel okay, but... that's really your job, isn't it?
Deler av meg vil løpe tilbake til henne og la henne føle seg ok, men... det er ikke jobben din, er det vel?

Results: 13, Time: 0.1958

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Feeling okay" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More