FINE IN NORWEGIAN

How to say fine in Norwegian

S Synonyms

Results: 4967, Time: 0.1949

Examples of using Fine in a sentence and their translations

Fine, puk.
Fint, puk.
Fine, and you are like a lion.
Bra, og du er som en løve.
That 's fine, you are welcome.
Det er fint, er du velkommen.
Fine, and you?
Bra, og du?

Fine, bobo.
Fint, bobo.
It 's fine, john.
Det er greit, john.
Fine, jeff.
Fint, jeff.
Yeah, i am fine, but we should go.
Ja, alt er bra, men vi burde dra.
It 's fine, freddy.
Det er greit, freddy.
Lois, i am fine.
Jeg er ok, lois.
Fine, jaqen h'ghar.
Greit, jaqen h'ghar.
I can see the porn fine from back here.
Jeg kan se porno fint fra tilbake hit.
I am fine, but your mother is going to be worried sick.
Jeg er ok, men moren din er sikkert veldig bekymret.
You are climbing fine, john.
Du klatrer bra, john.
You look fine.
Du ser godt ut.
You look fine, big daddy.
Du ser godt ut, store pappa.
I am fine, son.
Jeg er ok, sønn.
Fine mirror, is it for sale?
Flott speil. er det til salg?
You look fine, charlie.
Du ser bra ut, charlie.
People who are fine do not write on walls.
Folk som er fint ikke skriv på veggene.
It 's fine. you win.
Det er greit. du vinner.
So it 's fine to stay at a pensione that your father recommended?
Så det er i orden å bo et sted faren din anbefalte?
But i am fine, really.
Men jeg er fint, egentlig.
It 's fine, david.
Det er greit, david.
Fine, i can be honest.
Jeg kan godt være ærlig.
Real fine boy.
Virkelig flott gutt.
I am fine, ira.
Jeg er ok, ira.
My life is fine.
Livet mitt er bra.
And you are doing fine as you always have done?
Og du driver godt som du alltid har gjort?
I am fine, deb.
Jeg er ok, deb.

Results: 4967, Time: 0.1949

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More