FOUND ANYTHING IN NORWEGIAN

How to say found anything in Norwegian

S Synonyms

Results: 75, Time: 0.1239

English-norwegian dictionary

Examples of using Found Anything in a sentence and their translations

Have you found anything to help her, yet?
Har du funnet noe som kan hjelpe henne?
Marsha, have your trackers found anything on Howard?
Marsha, har sporfinnerne funnet noe fra Howard?
Have you found anything, daniel Jackson?
Har du funnet noe, daniel Jackson?
I haven't found anything worth mentioning.
Jeg har ikke funnet noe verdt å nevne.
I have not found anything that moves bert, yet.
Jeg har ikke funnet noe som funker for bert foreløpig.
I still haven't found anything i can use.
Jeg har ennå ikke funnet noe jeg kan bruke.
Have you found anything worthwhile?
Har du funnet noe interessant?
(groans) you couldn't have found anything softer to break my fall?
Du kunne ikke ha funnet noe mykere for å dempe fallet mitt?
Have you found anything yet?
Har du funnet noe ennå?
My whole life i have never found anything.
Har aldri funnet noe i hele mitt liv.
I haven'nt found anything that looks or sounds like el cucuy.
Jeg har ikke funnet noe som ser eller høres ut som el cucuy.
I haven't found anything yet.
Jeg har ikke funnet noe ennå.
Maybe he just hasn't found anything better.
Kanskje han bare ikke har funnet noe bedre.
The planes and cars haven't found anything.
Flyene og bilene har ikke funnet noe.
And, no, i haven't found anything either.
Og nei, jeg har heller ikke funnet noe.
And you haven't found anything.
Og du har ikke funnet noe.
That's my third scan and i haven't found anything.
Det er min tredje skanning, og jeg har fortsatt ikke funnet noe.
We have been walking all night and we haven't found anything.
Vi har gått hele natten og vi har ikke funnet noe.
I still haven't found anything.
Jeg har ikke funnet noe ennå.
If you haven't found anything now, what makes you think you will?
Tror du dere finner noe når dere ikke har gjort det alt?
And the orchids, Kes? have you found anything unusual about them?
Har du funne noe uvanlig med orkidéene?
So have they found anything yet?
Har dere funnet noen ennå?
We never found anything of mcclaren.
Vi fant ingenting av maclaran.
The police never found anything.
Politiet fant ingenting.
Have you found anything?
Har du funnet ut noe?
You never found anything.
Yeah, we haven't found anything on nina azarov yet.
Vi har ikke funnet ut noe om nina azarov ennå.
And they haven't found anything?
Og de har ikke funnet noenting?
If you haven't found anything.
Hvis du ikke rakk å finne noe.
Been through their address books, their emails, and i haven't really found anything that jumps out.
Jeg har vært gjennom sine adressebøker og deres e-post, og I-- jeg har egentlig ikke funnet noe som hopper ut.

Results: 75, Time: 0.1239

"Found anything" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More