FRANK IN NORWEGIAN

Translation of Frank in Norwegian

Results: 3891, Time: 0.0253

Examples of using Frank in a sentence and their translations

Dean martin, frank sinatra, and sammy davis jr.
Dean martin, frank sinatra og sammy davis jr.
I am frank culpepper.
Jeg er frank culpepper.
And frank wagner.
Og frank wagner.
Linda, frank and jimmy.
Linda, frank og jimmy.
I am frank chalmers.
Jeg er frank chalmers.
And frank, annalise.
Og frank. annalise.
You are not frank.
Du er ikke frank.
I do not know, frank.
Jeg vet ikke, frank.
I do not hate you, frank.
Jeg hater deg ikke, frank.
Frank, you.
Frank, du.
My frank.
Min frank.
I am frank.
Jeg er frank.
I am not a butler, frank.
Jeg er ikke en butler, frank.
But, frank.
Men, frank.
Frank and terry morgan.
Frank og terry morgan.
I am seth frank.
Jeg er seth frank.
Jamie or frank.
Jamie eller frank.
I am frank.
Jeg er frank.
Frank williams and steve moore.
Frank williams og steve moore.
I am not frank underwood.
Jeg er ikke frank underwood.
Frank 's going to play it.
Frank skal spille.
Frank was dead.
Frank var død.
Frank, how about a drink?
Marty?- hva med en drink?
Come, you can be frank with me.
Du kan være oppriktig mot meg.
Freddie-- was very frank with me.
Freddie var veldig oppriktig mot meg.
Well, to be frank, yes.
For å være ærlig,, ja.
I was less than frank at signora bruni 's.
Jeg var ikke oppriktig hos signora bruni.
Señor gargamel, i will be frank.
Jeg skal være ærlig, gargamel.
I understand how frank feels.
Jeg forstår franks følelser.
I have to be frank with you.
Jeg må være ærlig med deg.

Results: 3891, Time: 0.0253

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More