FRASER IN NORWEGIAN

How to say fraser in Norwegian

S Synonyms

Results: 159, Time: 0.0444

English-norwegian dictionary

Examples of using Fraser in a sentence and their translations

Brendan fraser plays a jew.
Brendan fraser spiller jøde.
Jamie fraser was and is mine.
Jamie fraser var og er min.
John fraser took this off an ottawa near venango.
John fraser tok dette fra en ottawa nære venango.
Tonight, if john fraser gets me buckskins and a rifle.
I kveld, om john fraser skaffer meg skinnbukser og ei rifle.
Take fraser.
Ta fraser.
Fraser, give me that flag.
Mr. fraser, gi meg flagget.
Fraser worked at the store where we believe katie bought this.
Fraser jobbet i butikken der vi tror at katie kjøpte dette.
Come back to me, james fraser.
Kom tilbake til meg, james fraser.
Good-bye, jamie fraser.
Farvel, jamie fraser.
It was written by a lady, claire beauchamp, for a james fraser.
Det er skrevet av claire beauchamp til james fraser.
It's claire fraser.
Det er claire fraser.
I'm james alexander malcolm mackenzie fraser.
Jeg er james alexander malcolm mackenzie fraser.
You have my word... claire fraser.
Du har mitt ord, claire fraser.
No, from john fraser.
Nei, fra john fraser.
Hi, there, john fraser.
Hei der, john fraser.
You can't take her home to your wife, john fraser.
Du kan ikke ta henne med hjem til kona, john fraser.
Fraser didn't open these doors, abby.
Fraser åpnet ikke disse dørene, abby.
You ain't got three kids, jane fraser.
Du har ikke tre unger, jane fraser.
Fraser wants us both to see something.
Fraser vil at vi begge ser på noe.
To call eric Fraser's parole officer.
Ringe eric frasers tilsynsfører.
I visited john Fraser's forge there once.
Jeg besøkte john frasers smie der en gang.
Because of his association with Fraser's secretary.
Hvorfor ville du ikke ha ham med? fordi han kjenner frasers sekretær.
Fraser's forge, and don't pick my pocket on the way.
Frasers smie, og ikke stjel fra lommene mine underveis.
If you choose to fight with clan fraser, then you will follow my orders without objection.
Hvis du skal slåss med klanen fraser, følger du ordrene mine.
Last i was here, i was claire randall, then claire beauchamp, then claire fraser.
Sist jeg var her var jeg claire Randall--Så claire beauchamp og nå claire fraser.
Fraser's wife helen assisted him in all his work until she became unwell and he took on a secretary, whose pictures were also brought to us by gorin.
Jeg kjenner ingen av dem. frasers kone helen var hans assistent til hun ble syk. da ansatte han en sekretær.
I had set up Fraser's secretary to implicate fraser himself, not realising, nor recognising that she was your ex-driver.
Jeg ville bruke frasers sekretær for å trekke inn fraser, men visste ikke at hun hadde vært deres sjåfør.

Results: 159, Time: 0.0444

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

S Synonyms of "fraser"


"Fraser" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More