Translation of "friend" in Norwegian

S Synonyms

Results: 12745, Time: 0.1612

venn venninne kameraten venns kompisen vennen venninnen vennene kompis kamerat venninna

Examples of Friend in a Sentence

My friend and colleague.
Min venn og kollega.
My friend, charlotte.
Min venninne charlotte.
Uh, raul, my best friend from california chris, raul.
Raul, min beste venn fra california- chris.
Your friend has seen and she has heard.
Din venninne har sett og hørt.
Oh, this is my friend, devon.
Dette er kameraten min, devon.
Your friend thaddeus bradley.
Din venn thaddeus bradley.
Your friend from the pentagon special intelligence unit came to see me.
Din venns fra pentagons spesielle byrå kom og besøkte meg.
He, um- he became my friend.
Han ble kameraten min.
Tom morgan is my friend.
Tom morgan er min venn.
This is my friend kristin and her son tony.
Min venninne kristin og sønnen tony.
I hope for your sake your friend doesn't try anything foolish.
Jeg håper kompisen din ikke prøver på noe dumt.
I did have a very dear friend, but i left her behind.
Jeg har hatt en kjær venninne, men jeg forlot henne.
But my friend knows about it.
Men min venns fetter bor i cabrini.
Hugo, my friend.
Hugo, min venn.
And then my friend john was standing in the corner.
Og kameraten min john stod i hjørnet.
Bobby was my friend.
Bobby var kameraten min.
Otto kreig, meet my friend bobby.
Otto kreig, min venn bobby.
To honor my friend's memory, i must be someone else.
Til ære for min venns minne må jeg være en annen.
So, a NASCAR. uh, my friend, becky. ron swanson.
En nascar-bil, min venninne becky, ron swanson.
Brody is my friend.
Brody er vennen min.
This is my friend, sheldon.
Dette er kompisen min, sheldon.
I spoke with your friend, uh, rosalyn this morning, rosalyn garret.
Jeg snakket med venninnen din i morges, rosalyn garret.
And my friend, nergüi.
Og vennen min, nergüi.
You know my friend, the one who's sick with cancer?
Du vet, kompisen min som har kreft?
I heard your friend had a spontaneous combustion in his restaurant.
Jeg hørte at din venns restaurant plutselig selvantente.
He's our friend too.
Han er kameraten vår også.
I shot my best friend in the tit with my cufflink!
Jeg har skutt min beste venninne i puppen med en mansjettknapp.
Bastien, my friend.
Bastien, min venn.
Henri baq was my friend.
Henri baq var min venn.
Can we get the handcuffs off my friend here?
Kan vi fjerne min venns håndjern?

Results: 12745, Time: 0.1612

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "friend"


boy
honey
girl
baby
buddy
mates
man
bro
laddie
sweetie
dude
pumpkin
folk
matey
dear
pal
buster
comrade
playmate
homeboy
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Friend" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More