GAVE IN NORWEGIAN

How to say gave in Norwegian

S Synonyms

Results: 13501, Time: 0.3862

Examples of using Gave in a sentence and their translations

You gave nygel morphine?
Du ga nygel morfin?
My father gave it to her.
Hun fikk den av faren min.
You gave your life and your freedom for russell.
Du ga livet ditt og friheten din for russell.
I gave you colt.
Jeg ga deg colt.

Persson gave me this when he came to my office.
Denne fikk jeg av persson da han kom opp på mitt kontor.
I gave up a medical career to join the DEO for you.
Jeg ofret en legekarriere for å begynne i DEO for din skyld.
Your mother gave her life for you, thea.
Din mor ofret livet sitt for deg, thea.
He gave back his hours.
Han gav timene sine tilbake.
What gave you the idea?
Hva fikk deg på tanken?
I gave you 15 years.
Jeg ga deg 15 år.
You gave our money to Beneke?
Du gav pengene våre til Beneke?
We already gave you money.
Vi har jo gitt deg penger.
I gave you my heart!
Jeg ga deg mitt hjerte!
The wolfman gave me my start in the business, and i like it.
Wolfman fikk meg til å begynne i bransjen, og jeg trives.
But our daughter gave her life so that we could all prosper.
Men vår datter ofret seg for at at vi alle skulle få det bedre.
Gave me the shits for a week.
Jeg fikk rempa i en uke.
I never gave you my name.
Jeg har aldri gitt deg navnet mitt.
A life he gave for russia.
Han ofret livet sitt for russland.
He gave the order.
Han gav ordren.
I gave back, i gave back plenty.
Jeg gir mye tilbake.
But i gave you an order.
Men jeg ga deg en ordre.
I gave you my name.
Jeg ga deg navnet mitt.
I gave you my word.
Jeg gav deg mitt ord.
Baron de albany gave his life for his beliefs.
Baron de albany ofret livet sitt for det han trodde på.
Uncle ole gave me the money.
Jeg fikk penger av onkel ole.
And i gave him fentanyl.
Og jeg har gitt ham fentanyl.
It gave her the access to your father.
Så kunne hun adgang til faren din.
What about if i gave you that knife?
Hva sier du om jeg gir den til deg? vil du ha den?
She gave you the nod.
Hun gav deg nikket.
They had to find someone to whom you gave.
De bruker en du er glad i til å deg i saksa.

Results: 13501, Time: 0.3862

SEE ALSO
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More