Translation of "gave" in Norwegian

S Synonyms

Results: 10817, Time: 0.2665

ga fikk ofret gav gitt gir fått får

Examples of Gave in a Sentence

Jaime lannister gave me this sword.
Jaime lannister ga meg dette sverdet.
I gave him my word,
Jeg ga ham mitt ord.
I gave you your hostages, but you didn't call me back.
Du fikk gislene, men du ringte ikke tilbake.
I gave up a medical career to join the DEO for you.
Jeg ofret en legekarriere for å begynne i DEO for din skyld.
I gave you kisses for breakfast, lunch, and supper.
Du fikk kyss til frokost, lunsj og middag.
Who gave jamey the money?
Hvem ga jamey pengene?
Your mother gave her life for you, thea.
Din mor ofret livet sitt for deg, thea.
Woody woodrow gave me your number.
Woody woodrow ga meg nummeret ditt.
He gave us queens boulevard.
Han gav oss"Queens Boulevard".
Uncle ole gave me the money.
Jeg fikk penger av onkel ole.
Agent sawicki gave me the address.
Agent sawicki gav meg adressen.
Charlie holt gave me your name.
Charlie holt ga meg navnet ditt.
Peter gave us the proof, but you won't print it.
Peter har gitt oss bevis, men du vil ikke trykke det.
But our daughter gave her life so that we could all prosper.
Men vår datter ofret seg for at at vi alle skulle få det bedre.
Gave it to the restaurant before we came in.
Restauranten fikk det før vi kom hit.
We already gave them a gaggletack.
Vi har jo gitt dem en kakletagg.
You gave me alcohol.
Du gav meg alkohol.
Jaqen h'ghar gave me this.
Jaqen h'ghar ga meg denne.
If i gave you perfume or lingerie, that would be personal.
Hvis jeg gir deg parfyme eller undertøy, så er det personlig.
Gave him another six months.
Så han fikk seks måneder til.
A life he gave for russia.
Han ofret livet sitt for russland.
My... look, my daughter gave it to me for Father's day.
Jeg fikk den av datteren min.
Jim! what gave you the right?
Hva gir deg rett?
You gave my boy a knife?
Ga du gutten min en kniv?
You gave me a grandchild.
Du har gitt meg et barnebarn!
I gave you all them names and addresses.
Nå har dere fått navn og adresser.
I gave you my word, did i not?
Jeg gav deg mitt ord, ikke sant?
Baron de albany gave his life for his beliefs.
Baron de albany ofret livet sitt for det han trodde på.
And gave little, and then stopped?
Og gir lite, og bare motvillig?
I gave them to a journalist.
Jeg har gitt dem til en journalist.

Results: 10817, Time: 0.2665

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Gave" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More