GIRL IN NORWEGIAN

How to say "girl" in Norwegian

Results: 8938, Time: 0.2562


Examples of Girl in a Sentence

Hey, little girl, could you please give me my heart?
Hei, lille jente, kan du gi meg hjertet mitt?
Their girl child, mary, treats me almost like a sister.
Deres pike mary behandler meg nesten som en søster.
A young girl with your name.
Ei ung jente med ditt navn.
These problems with your girl, they got you down, huh?
Problemene med dama har virkelig rammet deg hardt, eller hva?
Tell me, girl... do you think it finished?
Si meg, pike, tror du at det er ferdig?
Tarzan take girl back.
Tarzan ta jente tilbake.
I took our youngest girl, gabby, to school today.
Vår yngste datter, gabby, var på skolen i dag.
She's my girl.
Hun er min jente.
What kind of girl do you take me for?
Hva slags pike tar du meg for?
That's the sixth girl that's hit on him.
Det er den sjette dama som har prøvd seg på ham.
You're an honest girl, roxie.
Du er en ærlig jente, roxie.
Tell your girl she owes me a drink when this is all over.
Fortell kjæresten din at hun skylder meg en drink når alt dette er over.
Sarah, you're raising a very decent girl who cares.
Sarah, din datter er et menneske som bryr seg om andre mennesker.
Fair girl, why do you send your thoughts to the sky?'.
Vakre pike, hvorfor du sender dine tanker til himmelen?
So, does your girl go to school here?
Går dama di på skole her?
Hmm? you will always be my girl, felicity.
Du vil alltid være min jente, felicity.
Wait, your girl gave you a hall pass?
Ga kjæresten din deg frikort?
Like i told your girl, i will pay for the horse.
Som jeg sa til din datter, skal jeg betale for hesten.
I'm not your girl, bruce.
Jeg er ikke jenta di, Bruce!
Alex, my money's on your girl.
Jeg satser på dama di, alex.
A genuine girl... from mary Kay!
En ekte pike. fra mary kay.
What does a young girl like you know about sorrow?
Hva vet en ung pike som deg om sorg?
You're my girl,
Du er kjæresten min.
And bamm-bamm, his baby girl is sick.
Og bam-bams datter er syk.
That girl is young and beautiful.
Denne jenta er ung og vakker.
The red-haired girl she went to school with.
Den rødhårede piken hun gikk på skole med.
My dear girl.
Min kjære jente.
This girl taught me everything i know.
Denne dama lærte meg alt jeg kan.
I think every girl needs a father, even if he's a dick.
Alle jenter trenger en far selv om han er en kødd.
I gotta go see this girl, tanya.
Jeg ser denne jenta, tanya.

Results: 8938, Time: 0.2562

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Girl" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More