GIRL IN NORWEGIAN

Translation of Girl in Norwegian

S Synonyms

Results: 8279, Time: 0.0328

Examples of using Girl in a sentence and their translations

Jente

( girl , chick , gal. )
My girl and my bomb!
Min jente og min bombe!
And, girl.
Og jente.

Pike

( girl , pike , maid )
She 's a shy girl, but very affecctionate.
Hun er en sjenert pike, men veldig kjærlighetsfull.
I am a big girl, lawson.
Jeg er stor pike, lawson.
That 's the sixth girl that 's hit on him.
Det er den sjette dama som har prøvd seg på ham.
Know why?' cause that girl thinks i am hot.
For den dama synes jeg er kjekk.
Tell your girl she owes me a drink when this is all over.
Fortell kjæresten din at hun skylder meg en drink når alt dette er over.
Wait, your girl gave you a hall pass?
Ga kjæresten din deg frikort?
Other sentence examples
New girl.
Ny jente.
I am only a young girl, and you are a man.
Jeg er bare ei ung jente, og du er en mann.
My girl, flitsbue my light.
Min pike, bue, mitt lys.
Just a boy, when i was a very young girl.
Bare en gutt, da jeg var en svært ung pike.
You are a big girl, iz.
Du er stor jente, iz.
No more girl, interrupted shit, okay?
Ikke mer girl, interrupted-dritt?
Alex, my money 's on your girl.
Jeg satser på dama di, alex.
Thank you for sending my little girl home to me.
Takk for at du sendte min lille pike hjem til meg.
Or girl.
Eller jenta.
What was that?- dolphin girl, a funny new voice.
Dolphin girl, en ny artig stemme.
You are my girl,
Du er kjæresten min.
She 's a young girl, vince.
Hun er en ung jente, vince.
Who 's this girl you are going out with tomorrow?
Hvem er dama du skal ut med i morgen?
The red-haired girl she went to school with.
Den rødhårede piken hun gikk på skole med.
She 's my girl.
Hun er min jente.
And my girl comes with me,
Og kjæresten min blir med meg.
And your girl.
Og jenta di.
The world 's first girl power band,
Verdens første girl power-band.
Take the ugliest girl home at the party.
Ta den styggeste dama hjem fra fest.
Fiona is a big girl.
Fiona er stor pike.
They say that every girl in texas was trying to catch papa.
De sier at alle jenter i texas prøvde å få fatt i pappa.
When i call him, his phone plays" brown eyed girl.".
Når jeg ringer han, spiller telefonen" brown eyed girl.".

Results: 8279, Time: 0.0328

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More