Translation of "give me" in Norwegian

Results: 7392, Time: 0.1813

gi meg jeg få la meg hjelp meg gir meg ga meg gitt meg meg få jeg får jeg fikk lar meg

Examples of Give Me in a Sentence

Jacobo, can you give me the magnet?
Jacobo, kan du gi meg den magneten?
Would you please give me a couple of the prestige pro?
Kan jeg få et par prestige Pro?
Alicia!- alicia, give me your hand!
Alicia, gi meg hånden din!
So maybe you could give me a break, ms. Hoffman?
Så kanskje du kan la meg være i fred?
So, will you give me some sleeping tablets?
Så, kan jeg få noen sovetabletter?
Just give me the blood, eli.
Bare gi meg blodet, eli.
Give me a boost.
Hjelp meg opp.
Your O2, give me your O2.
Din O2, gi meg din O2.
Just give me a little bit.
Bare litt. la meg bare smake.
Give me my earphones.
Kan jeg få høretelefonene mine?
Simon, just give me five minutes, okay?
Simon, bare gi meg fem minutter, ok?
Hey, you, give me that bike!
Hei du, la meg låne sykkelen.
Give me a hand.
Hjelp meg i stedet.
If you give me a reduction, we can negotiate.
Hvis du gir meg en reduksjon, kan vi forhandle.
Lord, give me my belt?
Herre, kan jeg få beltet mitt?
Roy, give me? 20.
Roy, gi meg 20 pund.
Could you give me a minute here, please?
Kunne du la meg være i fred?
If you give me your time, it is yours.
Hvis du gir meg din tid, er det ditt.
Could you give me the gun, please?
Kan jeg få pistolen, sjef?
You didn't give me a chance.
Du ga meg ikke en sjanse.
Give me a hand!
Hjelp meg, Cadäo!
Can you give me a description of the car, sir?
Kan du gi meg en beskrivelse av bilen, sir?
Give me a moment with adrian.
La meg snakke med adrian.
He just give me a book and buy me an ice cream.
Han bare ga meg en bok og kjøpte is.
Can you give me a copy of your article?
Kan jeg få en kopi av artikkelen?
Oh, you never give me one part of the love you give jessie.
Du har aldri gitt meg en brøkdel av den kjærligheten du gir jessie.
Give me a beat.
Hjelp meg her.
You give me the strength and the ability.
Du gir meg styrken og evnen.
Can you give me a number?
Kan jeg få et nummer?
Just give me trubel and eve.
Bare gi meg trubel og eve.

Results: 7392, Time: 0.1813

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More