GODDAMN TIME IN NORWEGIAN

How to say goddamn time in Norwegian

Results: 30, Time: 0.1448

Examples of using Goddamn Time in a sentence and their translations

Every single goddamn time.
Hver eneste jævla gang.
This is the last goddamn time i am working with you.
Det er siste jævla gang jeg jobber med deg.
Every goddamn time.
Hver jævla gang.
This happens every goddamn time.
Dette skjer hver jævla gang.

For the last goddamn time!
For den siste jævla gang!
All the goddamn time!
Hele jævla tiden!
It 's about goddamn time.
Det var på tide.
It 's about goddamn time!
It 's about goddamn time.
This is the third goddamn time.
Dette er jaggu tredje gangen.
Why you drunk all the goddamn time?
Hvorfor er du full hele jævla tida?
Every goddamn time we lose the horses.
Hver gang vi mister hest.
Your ass ai not got to be hard all the goddamn time, neither.
Man trenger ikke være hard hele tida.
It 's about goddamn time you retired and made a promotion for somebody else.
Det er på tide at du går av og forfremmer noen andre.
What i am is the goddamn earp heir, and i am running out of goddamn time!
Jeg er den fordømte earp-arvingen, og jeg slipper opp for tid.
on, and i, for one, do not have the goddamn time to hold your hand and walk you through it.
til hastigheten på, og jeg, for en, ikke har den jævla gang å holde hånden din og leder deg gjennom den.
If you did care, you would realize that constantly reminding me that he 's gone forever is not something i wanna think about any more than i already do, which is pretty much all the goddamn time!
Det er ikke så smart å minne meg om at han er borte for alltid.
About goddamn time.
På høy tid.
Well, it 's about goddamn time.
Det var faen meg på tide.
This is the tenth goddamn time they have been here.
Det er tiende gang de er her.
This is the last goddamn time i am working with you.
Det er siste gang jeg jobber med deg.
I am not blind 23 hours a day or 22 hours a day, i am blind the whole goddamn time!
Jeg er ikke blind 23 timer om dagen, eller 22 timer om dagen, men hele tida!
You know what i mean? you have just recreated the worst possible nightmare this side of malignant cancer for the 20th goddamn time, and you are standing there and you suddenly realize:.
Dere har nettopp virkeliggjort deres verste mareritt bortsett fra ondartet kreft for tyvende gang, og så står dere der og innser plutselig:.
How many goddamn times do i have to tell you that?
Hvor mange ganger må jeg si det?
You gonna say it as many goddamn times as i want you to say it.
Du skal faen meg få gjenta det så mange ganger som jeg sier.
Cause i have heard the rah-rah speech about politics and progress a hundred goddamn times before.
Jeg har hørt dette bla-bla-et om politikk og framskritt hundre ganger.

Results: 30, Time: 0.1448

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Goddamn time" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More