GONE IN NORWEGIAN

How to say "gone" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2197, Time: 0.3354

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Gone" in a sentence and their translations

He's gone out.
Han er gått ut.
We should have gone to tegucigalpa.
Vi burde ha dratt til tegucigalpa.
He could have gone to stanford.
Han kunne ha gått på stanford.
I should have gone with her.
Jeg burde ha blitt med henne.".
She has gone to hedeby.
Hun har dratt til hedeby.
I should have gone down mason.
Jeg burde ha gått ned mason.
I should have gone back to the wall and warned them, but--.
Jeg burde ha gått tilbake til veggen og advart dem, men.
You have gone blonde.
Du har blitt blond.
She's gone, but she's everywhere.
Hun er forsvunnet, men hun er overalt.
I shouldn't have gone when i did.
Jeg burde ikke ha dratt da jeg gjorde.
They have gone to dallas.
De har dratt til dallas.
She's gone with your son to midian.
Hun har reist til midian med din sønn.
She's gone home.
Hun er gått hjem.
My will to live has gone with my good hair.
Livslysten min har forsvunnet sammen med håret mitt.
If i had gone with him, ronnie would still be alive.
Hvis jeg hadde blitt med han så ville ronnie fremdeles ha levd.
I could have gone to doc rios, but.
Jeg kunne ha gått til doc rios, men.
Has she gone to Copenhagen?
Har hun dratt til København?
We tried to find kirsten lassen but she's gone.
Vi har prøvd å finne kirsten lassen, men hun er forsvunnet.
We should have gone with her.
Vi burde ha blitt med henne.
He's gone up in the world.
Han har kommet seg fram i verden.
Charles has gone to sea under captain geary on the ramillies.
Charles har reist til sjøs med kaptein geary på ramillies.
He gone deaf or something?
Har han blitt døv eller?
I should have gone home... but i was heartbroken and ashamed.
Jeg burde ha dratt hjem... men jeg var sønderknust og skammet meg.
John has gone to oxford to learn how to preach and pray.
John har reist til oxford for lære å preke og be.
Mariko would have never gone through with the wedding.
Mariko ville aldri ha gått gjennom med bryllupet.
She's gone.
Hun er forsvunnet.
She's gone off with this fellow she met. gone off?
Hun har kjørt av sted med en som hun traff.
She could have gone to the olympics.
Hun kunne ha kommet til OL.
But the bombs are gone.
Men bombene har forsvunnet.
We have gone too far to stop now.
Vi har kommet for langt til å avbryte nå.

Results: 2197, Time: 0.3354

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Gone" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More