Translation of "gone" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2011, Time: 0.3353

gått dratt blitt reist forsvunnet kommet kjørt skjedd stukket gikk går dro forsvant ble forsvinner forsvinne drar dra stakk kommer kom

Examples of Gone in a Sentence

By now, menelaus has gone to agamemnon.
Nå har menelaos gått til agamemnon.
He couldn't have gone far, steve.
Han kan ikke ha dratt langt, steve.
She must have gone back after you left.
Hun må ha gått tilbake etter at du gikk.
It had gone better with me than with aldrin.
Det hadde gått bedre med meg enn med aldrin.
He might have gone to florida.
Han kan ha dratt til florida.
I should have gone with her.
Jeg burde ha blitt med henne.".
I haven't gone since wadiya.
Jeg har ikke gått siden wadiya.
She might have gone to spain.
Hun kan ha reist til spania.
I couldn't have gone to hawaii and back in that time.
Jeg kunne ikke ha dratt til hawaii og tilbake.
If i had gone with him, ronnie would still be alive.
Hvis jeg hadde blitt med han så ville ronnie fremdeles ha levd.
They have gone to the the ca-ca-ca.
De har dratt til ca-ca-ca.
We should have gone with her.
Vi burde ha blitt med henne.
Charles has gone to sea under captain geary on the ramillies.
Charles har reist til sjøs med kaptein geary på ramillies.
It has gone three weeks.
Det har gått tre uker.
She's gone, but she's everywhere.
Hun er forsvunnet, men hun er overalt.
We haven't gone a week without something happening.
Det har ikke gått en uke uten at noe har skjedd.
Where's he gone without a word?
Hvor har han reist, uten et ord?
I have just gone crazy.
Jeg har bare blitt gal.
He hasn't gone away or anything?
Han har ikke dratt bort, eller noe?
Well, she couldn't have gone far, we will find her.
Men hun kan ikke ha kommet langt, vi skal finne henne.
They're gone, henry.
De har forsvunnet, henry.
Mariko would have never gone through with the wedding.
Mariko ville aldri ha gått gjennom med bryllupet.
She could have gone to the olympics.
Hun kunne ha kommet til OL.
Screwface has gone back to jamaica.
Screwface har reist tilbake til jamaica.
Well, if you would gone, you might be dead now.
Hadde du dratt, kunne du vært død nå.
My will to live has gone with my good hair.
Livslysten min har forsvunnet sammen med håret mitt.
But your tea has gone cold.
Men teen din har blitt kaldt.
She's gone off with this fellow she met. gone off?
Hun har kjørt av sted med en som hun traff.
He might have gone back to the car.
Han kan ha gått tilbake til bilen.
She's gone.
Hun er forsvunnet.

Results: 2011, Time: 0.3353

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Gone" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More