GONNA IN NORWEGIAN

How to say "gonna" in Norwegian

Results: 10112, Time: 1.0576


Examples of Gonna in a Sentence

I am not gonna say a word.
Jeg skal ikke si et ord.
Well you're never gonna see her again because she's dead!
Vel, du vil aldri se henne igjen for hun er død!
I ain't gonna die.
Jeg skal ikke dø.
We ain't gonna die, rachel.
Vi skal ikke dø, rachel.
I'm never gonna get away from who i am.
Jeg kommer aldri unna fra hvem jeg er.
Tony, I'm not gonna lose my daughter.
Jeg vil ikke miste datteren min.
You're not gonna get rid of me that easy.
Du blir ikke kvitt meg så lett.
Sarah, Doug's gonna see you!
Sarah, doug vil se deg!
I'm not gonna give you that.
Jeg kommer ikke gi deg det.
You're not gonna eat lunch?
Skal du ikke spise lunsj?
I'm not gonna get tired, james.
Jeg blir ikke lei, james.
Dayanara's gonna kill you.
Dayanara vil drepe deg.
Ernest, you gonna answer frank?
Ernest, skal du svare Frank?
Gonna lock him up?
Skal du låse han inne?
They don't know if Cooper's gonna make it through the night.
De vet ikke om cooper kommer til å overleve natten.
You gonna ask him again?- nope.
Kommer du til å spørre han igjen?
I'm not gonna let sam die.
Jeg vil ikke la sam dø.
Gonna open them?
Skal du åpne dem?
And i ain't gonna eat.
Og jeg skal ikke spise.
What are you gonna tell him, sir?
Hva skai du svare han, Sir?
Lenny, it's not gonna be the same without you.
Det blir ikke det samme uten deg.
You're not gonna get away with this.
Du kommer deg ikke unna med dette.
Because I'm not gonna obsess about this.
For jeg blir ikke besatt av dette.
Gonna laugh now?
Skal du le nå?
Eddie, barry is always gonna be a part of my life.
Eddie, barry vil alltid være en del av livet mitt.
When were you gonna tell me about your new friend carlos Castaño?
Når skulle du fortelle meg om din nye venn, carlos Castaño?
I ain't gonna say a word to nobody.
Jeg skai ikke si noe tii noen.
I'm not gonna die here.
Jeg skal ikke dø her.
She wasn't gonna say nothing.
Hun ville ikke sagt noe.
We're only gonna borrow one.
Vi skai bare iåne en.

Results: 10112, Time: 1.0576

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Gonna" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More