GONNA IN NORWEGIAN

Translation of Gonna in Norwegian

Results: 15691, Time: 0.0671

til å (838) skulle (470) ville (347) gonna (117) skal (6325) vil (3368) kommer til å (519) tenkt å (314) blir (57) kom til å (19) bli (6)

Examples of using Gonna in a sentence and their translations

Til å

You are just gonna kill me like you killed lourdes?
Du mommer bare til å drepe meg sånn som du drepte lourdes?
You are gonna die here, you know that?
Du kommer til å dø her, vet du det?

Vil

( want , will , would )
You think dawkins is just gonna give you the money?
Tror du dawkins bare vil gi deg pengene?
I am not gonna kiss you.
Jeg vil ikke kysse deg.

Kommer til å

Flynn 's gonna find you.
Flynn kommer til å finne deg.
It 's gonna take 12 weeks.
Det kommer til å ta 12 uker.

Tenkt å

What are you gonna do with the cadets when you find them?
Hva har du tenkt å gjøre med kadettene når du finner dem?
And i am gonna show him this.
Og jeg har tenkt å vise ham denne.
Other sentence examples
And that 's gonna be you and me.
Og det skal være deg og meg.
You gonna help or not?
Skal du hjelpe eller ikke?
And i am gonna be charles barkley.
Og jeg skal være charles barkley.
He ai not gonna kiss ya.
Han vil ikke kysse deg.
You ai not gonna have... shawn kemp?
Du skal ikke ha shawn kemp?
Dayanara 's gonna kill you.
Dayanara vil drepe deg.
After 15 years, i am gonna be with my son.
Jeg skal være sammen med sønnen min etter 15 år.
I think they are gonna surprise you.
Jeg tror de kommer til å overraske deg.
Eddie, barry is always gonna be a part of my life.
Eddie, barry vil alltid være en del av livet mitt.
Ocho, he 's gonna kill you.
Ocho, han kommer til å drepe deg.
I am not gonna forget this, danny.
Jeg skal ikke glemme dette, danny.
Howard 's gonna sleep here tonight.
Howard kommer til å sove her i natt.
So you and laura are not gonna walk outta here today.
Så du og laura er ikke gonna tur ut herfra i dag.
We believe he 's gonna hit here next, a glamourian.
Vi tror han er gonna traff her neste, en glamourian.
You gonna dance with david?
Vil du danse med david?
He 's gonna eat my face!
Han er skal spise ansiktet mitt!
He 's gonna kill johnny.
Han kommer til å drepe johnny.
First, the air 's gonna heat up in here to 451 degrees.
Først blir lufta varmet opp til 250 grader.
It 's gonna hurt, but what can i say?
Det kommer til å gjøre vondt, men hva kan jeg si?
I was not gonna ask, but, um.
Jeg hadde ikke tenkt å spørre, men.
You are gonna kill me, gary.
Du har tenkt å drepe meg, gary.
That i was gonna be here at least three weeks.
At jeg skulle være her i minst tre uker.

Results: 15691, Time: 0.0671

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More