GOT IN NORWEGIAN

Translation of Got in Norwegian

S Synonyms

Results: 49713, Time: 0.1219

Examples of using Got in a sentence and their translations

Har

( have , got , are )
I got you now. you are safe.
Jeg har deg nå, du er trygg.
And now you got claire.
Og nå har du claire.

Fikk

( got , received , had )
I got the investment from renzler.
Jeg fikk investeringen fra renzler.
You got my letter about your son, brad?
Du fikk brevet mitt om din sønn brad?

Ble

( was , got , became )
We got married and that 's it.
Vi ble gift og det var det.
But people are saying you got killed in albuquerque.
Men folk sier du ble drept i albuquerque.

( must , have , need )
It 's got to be tony.
Det være tony.
We got to find insulin.
Vi finne insulin.

Kom

( came , got , arrived )
You said you got out when we met in france.
Du sa du kom ut når vi møttes i frankrike.
Since we got back from 1937, what has changed for you?
Siden vi kom tilbake fra 1937, hva har endret seg for deg?

Tok

( took , got , brought )
He got our man.
Han tok vår mann.
We got a giraffe and a zebra.
Vi tok en sjiraff og en sebra.
Other sentence examples
And... we got people here from spain and italy and.
Og vi har folk her fra spania og italia og.
I got six months.
Jeg fikk seks måneder.
You got five minutes, dave.
Du har fem minutter, dave.
You got a family, phil?
Har du en familie phil?
Ron got splinched.
Ron ble splincha.
We got this letter from hodder.
Vi fikk dette brevet fra hodder.
I got pregnant, and he died.
Jeg ble gravid, og så døde han.
We got a don johnson, elvis and opie taylor.
Vi har en don johnson.. en elvis og opie taylor.
Johnny got nine months.
Johnny fikk ni måneder.
You got to be strong.
Du være sterk.
I got through the week.
Jeg kom meg gjennom uken.
These i got for you.
Jeg kjøpte disse til deg.
Gabrielle got pregnant.
Gabrielle ble gravid.
But kay 's got to have a sword!
Men kay ha et sverd!
You know, i got my life in riverton.
Du vet, jeg har mitt liv i riverton.
I never got my coffee.
Jeg fikk aldri kaffen min.
I got you, josemaría.
Jeg tok deg, josemaría.
Megan, you got to choose!
Du velge, megan!

Results: 49713, Time: 0.1219

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More