GOT IN NORWEGIAN

How to say "got" in Norwegian

Results: 41816, Time: 2.0065


Examples of Got in a Sentence

Lizzie's got judith.
Lizzie har judith.
We got him now, maximus.
Vi fikk ham nå, maximus.
Craig's got a dog.
Craig har en hund!
Ben, you almost got killed.
Du ble nesten drept, ben.
You got a family, Phil?
Har du en familie Phil?
Saoul mamby got the flu.
Saoul mamby fikk influensa.
We got to find lucy before the rest of the world finds out about her.
Vi finne lucy før resten av verden finner ut om henne.
Felix, you got the food?
Felix, har du maten?
Johnny got nine months.
Johnny fikk ni måneder.
Ron got splinched.
Ron ble splincha.
Ultron's got an enemy.
Ultron har en fiende.
He got famous, and he, uh... and he dumped me.
Han ble berømt, og han dumpet meg.
You got egg on my uniform.
Du fikk egg på uniformen min.
Irene payson got back from denver today.
Irene payson kom tilbake fra denver i dag.
A woman's got to have a home.
En kvinne ha et hjem.
It was my father that got killed and i forgive him.
Det var min far som ble drept, og jeg tilgir ham.
He got me back!
Han tok meg tilbake!
My father never got over it.
Min far kom aldri over det.
I got $2,800 from the boys in bakersfield.
Jeg fikk 2800 fra gutta i bakersfield.
We got to have dallas.
Vi ha dallas.
We ain't got fayette and poppleton neither.
Vi har ikke fayette og poppleton heller.
Said you got to eat it while I'm here.
Du spise det mens jeg er her.
I got two growing girls john.
Jeg har to jenter, john.
Katy perry said she got a diamond rolex.
Katy perry sa hun fikk en diamant rolex.
Your wife got angry?
Ble din kone sint?
The figure they got at the auction is filled with microfilm!
Figuren de kjøpte på auksjonen er fylt med mikrofilm!
I got him, mowgli.
Jeg tok han, mowgli.
I got right here and they won't let me see him.
Jeg kom rett hit og de vil ikke la meg se ham.
Carrie got treatment.
Carrie fikk behandling.
Mogs got her four months ago.
Mogsene tok henne for fire måneder siden.

Results: 41816, Time: 2.0065

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Got" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More